Yazı İşleri ve Arşiv Daire Başkanlığı - Hakkında

Üniversite içi ve üniversite dışı resmi yazışmaların yürütülmesi, kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesinin yapılmasından sorumlu birimdir.
Daire Başkanlığının sorumluluk alanları;

 • Günlük yazıların, havalelerin hazırlanması, evrak iş takibinin sağlanması,
 • Mütevelli Heyet, Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu kararlarının yazılması, dağıtımları ve kayıtlarının tutulması,
 • Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Kurul Kararları ile Yönetim Kurulu Kararlarının, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları ile uyumunun sağlanması,
 • Yükseköğretim Kurulu denetlemeleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
 • Yükseköğretim Kurulu ve Kurumlarla ilgili Rektörlük yazışmalarının hazırlanması ve takibi,
 • Üniversitelerarası Kurul işlemlerinin yazışmalarının yürütülmesi,
 • Üniversite Faaliyet Raporunun hazırlanması,
 • Üniversitenin çıkardığı yönetmelik ve yönergelerin düzenlenmesinde, ilgili birimlerle beraber aktif rol üstlenerek, değişiklik ve yayınlanma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Birimlerin yazışmalarının Üniversitenin benimsediği, genel kabul gören yazışma kurallarına uygunluğunu sağlamak için gerekli girişimlerde bulunulması,
 • Üniversitenin tüm dış yazışmalarının birer suretinin arşivlenmesi,
 • Üniversiteye gelen tüm yazılı evrak, dilekçe ve başvurunun ilk kayıtlarının yapılması,
 • İşlerin tek elden sağlıklı yürütülebilmesi için Fakülte Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri, ilgili birim amirlerinin yanı sıra, Yazı İşleri ve Arşiv Daire Başkanlığının sorumluluğunda görev yapacaklardır.

YAZI İŞLERİ İLETİŞİM E-POSTA:  uuyaziisleri@uskudar.edu.tr