Yazı İşleri ve Arşiv - Hakkında

Üniversite içi ve üniversite dışı resmi yazışmaların yürütülmesi, kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesinin yapılmasından sorumlu birimdir.
Direktörlüğün sorumluluk alanları;

 • Günlük yazıların, havalelerin hazırlanması, evrak iş takibinin sağlanması,
 • Mütevelli Heyet, Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu kararlarının yazılması, dağıtımları ve kayıtlarının tutulması,
 • Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Kurul Kararları ile Yönetim Kurulu Kararlarının, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları ile uyumunun sağlanması,
 • Yükseköğretim Kurulu denetlemeleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
 • Yükseköğretim Kurulu ve Kurumlarla ilgili Rektörlük yazışmalarının hazırlanması ve takibi,
 • Üniversitelerarası Kurul işlemlerinin yazışmalarının yürütülmesi,
 • Üniversite Faaliyet Raporunun hazırlanması,
 • Üniversitenin çıkardığı yönetmelik ve yönergelerin düzenlenmesinde, ilgili birimlerle beraber aktif rol üstlenerek, değişiklik ve yayınlanma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Birimlerin yazışmalarının Üniversitenin benimsediği, genel kabul gören yazışma kurallarına uygunluğunu sağlamak için gerekli girişimlerde bulunulması,
 • Üniversitenin tüm dış yazışmalarının birer suretinin arşivlenmesi,
 • Üniversiteye gelen tüm yazılı evrak, dilekçe ve başvurunun ilk kayıtlarının yapılması,
 • İşlerin tek elden sağlıklı yürütülebilmesi için Fakülte Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri, ilgili birim amirlerinin yanı sıra, Yazı İşleri ve Arşiv Direktörünün sorumluluğunda görev yapacaklardır.

YAZI İŞLERİ İLETİŞİM E-POSTA:  yaziisleri@uskudar.edu.tr