Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

Temel Bilimler Laboratuvarı

Temel Bilimler Laboratuvarı

Temel Bilim ve Biyomühendislik Laboratuvarı, biyoloji ve mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran ve bu alanlarda öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine olanak veren multidisipliner bir laboratuvar özelliğindedir. Öğrenciler fizik, kimya ve biyomühendislik derslerinde öğrendikleri bilgilerin, laboratuvar ortamında denemelerini yapabilmektedir. Laboratuvarın altyapısını daha da geliştirmek üzere; çeşitli uygulamaların ve yeniliklerin gelecek zamanlarda yapılması planlanmaktadır.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Temel Bilimler Laboratuvarı 50 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Kaba terazi/ DENSİS HNHB 600

2

Manyetik karıştırıcı/ISOTEK SERAMİK TABLALI

2

Ayarlanabilir hacimli pipet seti/Eppendorf

1

Masaüstü santrifüj/nüve

1

İnkübatör/nüve

1

Su banyosu/nüve

1

UV spektrofotometre cihazı/Agilent

1

Temel ölçümler ve hata hesaplama deney seti/ ELS

1

Kuvvet masası deney seti/ ELS

1

Serbest düşme deney seti/ ELS

1

Sarkaç deney seti/ ELS

1

Yay ve salınım deney seti/ ELS

1

Sürtünmesiz hava rayı deney seti/ ELS

1

Balistik sarkaç deney seti/ ELS

1

Açısal hız deney seti/ ELS

1

Eğik atış deney seti/ ELS

1

Kondansatör dolma boşalma deney seti/ ELS

1

AC bobin deney seti/ ELS

1

Manyetik indüksiyon faraday yas. Deney seti/ ELS

1

Biot Savart deney seti/ ELS

1

Akım terazisi deney seti/ ELS

1

Wheat stone köprüsü deney seti/ ELS

1

Eş potansiyel yüzeyler deney seti/ ELS

1

OHM yasası deney seti/ ELS

1

Selahattin GÜLTEKİN Selahattin GÜLTEKİN CV
MDBF / Biyomühendislik
Prof. Dr. Selahattin Gültekin, İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. 1968’de Erzurum Lisesini parasız yatılı olarak birincilikle bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümüne girdi.&nb ... [ » ]
Selahattin GÜLTEKİN / (0216) 400 22 22
Ecem KAPLAN Ecem KAPLAN CV
MDBF / Biyomühendislik
Araş.Gör. Ecem KAPLAN 1990 yılı, Tekirdağ doğumlu, Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ nde almıştır. Ağır metallerin biyosorpsiyon ile atık sulardan uzaklaştırılması ala ... [ » ]
Ecem KAPLAN / (0216) 400 22 22 - : 2414