Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Temel Bilimler Laboratuvarı


Temel Bilimler Laboratuvarı

Temel Bilimler Laboratuvarı, biyoloji ve mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran ve bu alanlarda öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine olanak veren multidisipliner bir laboratuvar özelliğindedir. Öğrenciler fizik, kimya ve eğitim aldıkları bölümlerin müfredatlarına ait alan derslerinde öğrendikleri bilgilerin uygulamalarını Temel Bilimler Laboratuvarında yapabilmekte ve teorik bilgilerini daha kalıcı hale getirebilmektedirler.

Temel Bilimler Laboratuvarı Donanımı

Üsküdar Üniversitesi Temel Bilimler Laboratuvarı bünyesinde:

Masa üstü santrifüj,

UV-Görünür Bölge Spektrofotometre cihazı,

İnkübatör,

Su Banyosu,

Ayarlanabilir hacimli pipet seti,

Kaba Terazi,

Hassas terazi,

Manyetik karıştırıcı cihazları ile birlikte fizik eğitim setleri bulunmaktadır.

Temel Bilimler Laboratuvarı’nda Gerçekleştirilen Uygulamalar

Temel Bilimler Laboratuvarı, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Adli Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencilerinin kullandığı bir uygulama alanıdır. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin müfredatında bulunan Fizik ve Genel Kimya derslerinin teorik altyapısı öğrencilere aktarıldıktan sonra dönem boyunca söz konusu derslere ait pratikler Temel bilimler Laboratuvarındaki deney setleri ile gerçekleştirilmektedir.

Buna ek olarak, laboratuvarın sahip olduğu donanım sayesinde Biyomühendislik Laboratuvarı, Biyokimya, Mantık Devreleri derslerinin uygulamaları kapsamında Molisch, Biüret, Fehling, Salkowski testleri gibi çeşitli biyokimyasal testler ile birlikte enzim kinetiği, enzim aktivitesi, adsorpsiyon, ekstraksiyon, ince tabaka kromatografisi, mikrobiyal büyüme eğrisinin elde edilmesi ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Temel Bilimler Laboratuvarı 50 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Kaba terazi/ DENSİS HNHB 600

2

Manyetik karıştırıcı/ISOTEK SERAMİK TABLALI

2

Ayarlanabilir hacimli pipet seti/Eppendorf

1

Masaüstü santrifüj/nüve

1

İnkübatör/nüve

1

Su banyosu/nüve

1

UV spektrofotometre cihazı/Agilent

1

Temel ölçümler ve hata hesaplama deney seti/ ELS

1

Kuvvet masası deney seti/ ELS

1

Serbest düşme deney seti/ ELS

1

Sarkaç deney seti/ ELS

1

Yay ve salınım deney seti/ ELS

1

Sürtünmesiz hava rayı deney seti/ ELS

1

Balistik sarkaç deney seti/ ELS

1

Açısal hız deney seti/ ELS

1

Eğik atış deney seti/ ELS

1

Kondansatör dolma boşalma deney seti/ ELS

1

AC bobin deney seti/ ELS

1

Manyetik indüksiyon faraday yas. Deney seti/ ELS

1

Biot Savart deney seti/ ELS

1

Akım terazisi deney seti/ ELS

1

Wheat stone köprüsü deney seti/ ELS

1

Eş potansiyel yüzeyler deney seti/ ELS

1

OHM yasası deney seti/ ELS

1

Selahattin GÜLTEKİN Selahattin GÜLTEKİN CV
MDBF / Biyomühendislik
Prof. Dr. Selahattin Gültekin, İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. 1968’de Erzurum Lisesini parasız yatılı olarak birincilikle bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümüne girdi.&nb ... [ » ]
Selahattin GÜLTEKİN / (0216) 400 22 22 - : 2424
Ecem KAPLAN Ecem KAPLAN CV
MDBF / Biyomühendislik
Araş.Gör. Ecem KAPLAN 1990 yılı, Tekirdağ doğumlu, Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde almıştır. Ağır metallerin biyosorpsiyon ile atık sulardan uzaklaştırılması alan ... [ » ]
Ecem KAPLAN / (0216) 400 22 22 - : 2414