Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı


Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı

Farmakogenetik kişiye özel tedavi kapsamında, kişinin genetik yapısındaki var olan varyasyonlar sonucunda ilaçlara verdiği yanıtları inceler. İlaçların vücut tarafından metabolize edilmesinde etkili olan ya da mekanizmanın işleyişinde etkili olan genetik yapıdaki farklılıklar, ilacın faydalı veya zararlı etkilerini etkileyebilir.

Uygulanan bazı genetik testlerle yan etkileri olabilecek ya da gereksiz olacak durumlar daha önceden belirlenebilir. Bu çalışmalar Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı bünyesinde yapılır.

Prof. Dr. S. Tuncel Özden Farmakogenetik Laboratuvarı

ve Yapılan Çalışmalar

Üsküdar Üniversitesi Prof. Dr. S. Tuncel Özden Farmakogenetik Laboratuvarı bünyesinde yapılacak genotipleme için hastalardan alınan kan ya da doku örneğinde DNA/RNA izolasyonu gerçekleştirilir. Bu örneklerden ekspresyon ya da genotipleme düzeylerinin belirlenmesi için bazı çalışmalar yapılır.

Genotipleme çalışmalarında restriksiyon enzimi kesim gragman analizi (RFLP), konvansiyonal PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu, PZR) ile dizi analizi çalışmaları yapılır. Bunun yanında laboratuvarımızda Real-time PCR yardımıyla oldukça hassas analizlerde yapılır.

Genotipleme çalışmaları bu alanda fenotipik olarak gerçekleştirilen çalışmaların bazen tamamlayıcı, bezen de öncülüğünü yapar. Genotip fenotip koreleasyonunun sağlanmasıyla hastalarda daha kısa sürede, daha etkili olacak, yan etkileri oldukça az olacak tedavi programı uygulanabilir.

Genotipik olarak başlıca genotiplenen genler ise; SHTT polimorfizmi, ilaç metabolizmasından sorumlu CYP3A4, CYP2C, CYP2A, CYPD6 gruplarının analizleri olarak sayılabilir.

Üsküdar Üniversitesi Klinik Farmakogenetik Laboratuvarında hastalıklarla alakalı polimorfik gen belirlemesi, hastalıkların moleküler mekanizmaları, başlangıç aşamasında farmakogenetik analizler, western botlama yapılmaktadır. Laboratuvarımız farmakogenetik araştırmalar için temel oluşturacak şekilde kurulmuştur.

Prof. Dr. S. Tuncel Özden Farmakogenetik Laboratuvarında Genetiğe Uygun Tedavi Seçeneklerinin Belirlenmesi

Hastalıkların tedavisinde günümüzde iki temel yöntem kullanılır. Bunların biri belli bir tanı konan hastaya verilecek ilaçların protokole uygun şekilde belirlendiği protokol yöntemidir. Diğeri ise; tedavide etkin olduğu bilinen ilaçların sırasıyla verildiği deneme yanılma yöntemidir. Prof. Dr. S. Tuncel Özden Farmakogenetik Laboratuvarı testlerinde ilaç kan seviyesini görüntüleyen teknikler oldukça gelişmiştir.

Hastaya ilaç verme aşamasında körleme kullanım uygulamasının değiştirilmesi en uygunudur. Tedavide deneme yanılma yöntemi ilacın etkisini gösterinceye kadar uygulanmasına, protokol yöntemi ise;  tanının konulmasından sonra protokole uygun şekilde ilacın verilmesine karar verilir.

Klinikte farmakogenetik çalışmaların iki temel uygulaması vardır. Bunlardan biri verilen ilaca iyi ya da kötü yanıt veren hastaların belirlenmesidir. Diğeri ise hastalardaki yan etkilerin ve toksisitenin belirlenerek, ilaca iyi yanıt verecek olanların ve olmayanların belirlenmesidir.

Bu daha çok deneme yanılma yöntemiyle tedavisi yapılan hastalıklarda faydalı olmayacak ilacın belirlenmesini sağlar. Bu da zaman kaybının önüne geçerek, ilaç israfına engel olur. Plazma ya da dokularda ilaç konsantrasyonlarının toksik düzeye ulaşacağı belirlenmiş hastalarda, doz ayarlaması da yapılabilir.

Hizmetler;

  Molekül adı  Kararlı duruma ulaşma süresi (Css)
1 Acomprosate 2-3 gün
2 Agomelatine 2-3 gün
3 Alprazolam 3 gün
4 Amisulpiride 3 gün
5 Amitriptiline + Nortriptiline 4-16 gün
6 Aripiprazole 14 gün
7 Asenapine 5 gün
8 Atomoxetine 2 gün
9 Buprenorfin + Norbuprenorfin 2 gün
10 Buspirone 2 gün
11 Biperiden 3-5 gün
12 Bupropion 7-10 gün
Bupropion+ hydroxbupropin 7-10 gün
13 Carbamazepine 4-12 gün
14 Chlorpromazine 2-7 gün
15 Citalopram 7 gün
16 Clomipramine 7-8 gün
17 Clonazepam 5-7 gün
18 Clozapine 2 gün
19 Clozapine+ norclozapine
20 Diazepam 10-20 gün
21 Disülfiram 2 gün
22 Donapezil 17-21 gün
23 Duloxetine HCL 3 gün
24 Escitalopram 7 gün
25 Fluoxetine 20 gün
26 Flupentixol 7 gün
27 Fluvoxamine 8 gün
28 Fluphenazine 3-4 gün
29 Gabapentine 1-2 gün
30 Haloperidol 5-8 gün
31 İmipramine + desipramine 2-4 gün
32 Lacosamide 1-2 gün
33 Lamotrigine 5-7 gün
34 Levetiracetam 1-2 gün
35 Lityum  
36 Lorazepam 2-3 gün
37 Maprotiline 6-12 gün
38 Memantine 12-17 gün
39 Methylphenidate 1-2 gün
40 Metformin  1-2 gün
41 Mianserine 2-13 gün
42 Mirtazapine 3-4 gün
43 Milnacipran 2 gün
44 Moclobemide 1 gün
45 Modafinil 1-2 gün
46 Naltrexone 2 gün
Naltrexone+ beta naltrexol
47 Olanzapine 7 gün
48 Opipramol 2-3 gün
49 Oxcarbamazepine Metabolite (MHD) 2-4 gün
50 Paliperidone 4-5 gün
51 Paroxetine 3-4 gün
52 Pimozide 11 gün
53 Pramipexole 2-3 gün
54 Pregabaline 1-2 gün
55 Quetiapine 2 gün
56 Reboxetine 2-3 gün
57 Risperidone + 9-OHRis 1-5 gün
58 Rivastigmine 2-3 gün
59 Sertindole 13-15 gün
60 Sertraline 7 gün
61 Sulpiride 2 gün
62 Tianeptine Sodyum 2 gün
63 Topiramate 5 gün
64 Trazodone HCL 1-2 gün
65 Trifluoperazine 5-8 gün
66 Valproic Acid (total) 2-4 gün
67 Valproic Acid serbest) 2-4 gün
68 Venlafaxine 3  gün
69 Vortioxetine 2 hafta
70 Ziprasidone 2  gün
71 Zonisamide 7 gün
72 Zuclopenthixol 5  gün
Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı 200 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Azot Jeneratörü

2

LC-MS/MS

2

Deiyonize Su Saflaştırma Ünitesi

1

Ultrasonik Banyo

1

Çalkalamalı Etüv

2

Multi Vorteks-Mixer

1

Etüv

2

Çeker Ocak

1

Hassas Terazi

2

Isı Döngü Cihazı

1

Nanodrop Spektrofotometre

1

Santrifüj

3

Soğutmalı Santrifüj

1

Yatay ve dikey elektroforez (Tank + güç kaynağı)

1

Western blot sistemi (Tank + güç kaynağı)

1

Görüntüleme Sistemi (DNA- RNA Protein)

1

Homojenizatör

1

Real- time PCR (Roche nano)

1

Mikrodalga Fırın

1

Güvenlik Kabini

1

Blok Heater

1

Otomatik Karıştırıcı

1

CO2’ li Etüv

1

Otomatik Pipet Seti

2

-20, -70, -80, +4 soğutucu

4

Azot Evoporatörü

1

Uğur ATİK Uğur ATİK CV
SHMYO / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yöneticisi
1943 yılında İstanbul’da doğan Prof. Uğur Atik; Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1968 yılında mezun oldu. 1968-69 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde stajını tamamladı ve 1969 yılında K.K.K Sağlık Daire Başkanlığında göre ... [ » ]
Uğur ATİK / (0216) 400 2222 - : 2994
Selma ÖZİLHAN Selma ÖZİLHAN  
Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Sorumlusu
1954 yılında Ordu’da doğdu. Ankara Kız Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde Farmakognozi dalında yaptı. 1980-2003 yılları arasında Jandarma Kriminal Laboratuvarında narkot ... [ » ]
Selma ÖZİLHAN / (0216) 400 2222 - : 2996
Fadime CANBOLAT Fadime CANBOLAT CV
SHMYO / Gıda Teknolojisi / Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Yönetici Yardımcısı / İleri Toksikoloji ve Doğrulama Laboratuvarı Kalite Sorumlusu
‘‘Fadime Canbolat 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Selçuk üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Farmakoloji& Toksikoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. İş h ... [ » ]
Fadime CANBOLAT / (0216) 400 22 22 - : 2997
Murat ÖZDEMİR Murat ÖZDEMİR  
Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Uzmanı
[...]
Murat ÖZDEMİR / (0216) 400 2222
Tuğba MUTLU Tuğba MUTLU  
Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı Asistanı
[...]
Tuğba MUTLU / (0216) 400 2222