Tıbbi Bitkilerde Generatif ve Vejetatif Üretim Teknikleri

Tıbbi Bitkilerde Generatif ve Vejetatif Üretim Teknikleri

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:00 - 15:00

Konuk:
Mehmet Ali ALTIOKKA

Bahçe Ziraati Teknikeri

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KAMAN
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Başkanı

Zoom: https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/98681593628

tıbbi bitkilerde