Erasmus

Erasmus Nedir?

Erasmus programı, 1980’lerin sonlarından beri var olan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. İsmini 1466-1536 yılları arasında yaşamış, Rönesansın en önemli ustalarından Hollandalı hümanist, klasik edebiyat araştırmacısı ve ilahiyatçı Desiderius Erasmus’tan almıştır.

Erasmus Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi, gençlik değişimi ve spor alanlarında kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve eğitim görevlilerinin eğitimlerine yurtdışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları ve insanların yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Öğrenci değişim programı olan Erasmus’un bir parçası olup öğrencileri yurt dışında bir üniversitede eğitim görmelerine veya staj yapmalarına imkân tanır. Üniversitemiz bölümlerinin 20 farklı Avrupa Birliği ülkesinden toplam 406 Erasmus Anlaşması bulunmaktadır.

Erasmus Ne Değildir?

1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir. 2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir. 3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

Erasmus Programının Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında tematik ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini artırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır. Üsküdar Üniversitesi Erasmus Oğrenci Etkinliği

Erasmus Programına Başvuru Şartları

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması a) Birinci kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması.

Erasmus Oğrenci Etkinliği Yemek Kültürü

Erasmus Avrupa Staj Konsorsiyumu Nedir?

Erasmus Avrupa Staj Konsorsiyumu ile ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine yurt dışında, alanında önde gelen sanayi kuruluşları ve işletmelerde konsorsiyum tarafından staj imkânları sağlanmaktadır. Öğrenciler kariyer hedeflerine uygun iş tecrübesi kazanabilecekleri kurumlarda staj olanağı bulacaklardır. Öğrencilerin ileride çalışacakları veya faaliyette bulunacakları sektörleri tanımaları, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, becerileri gelişmiş mezunlar kazandırılacak ve öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin açığa çıkmasına destek olunacaktır. Konsorsiyum kapsamında Erasmus staj hareketliliklere katılan öğrencilerin, bu deneyimleri sonrasında gelecekte ilgili sektörlerde istihdam edilebilmesine yönelik bir iş havuzu oluşturulacaktır.  Erasmus Oğrenci Etkinliği Farklı Kültürlerin Birleşmesi Daha detaylı bilgi için: erasmus.uskudar.edu.tr web sayfamızı ziyaret ediniz.