Yazı İşleri ve Arşiv - KEP Adresi

Üsküdar Üniversitesi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aşağıdaki gibidir:

uskudar.universitesi@hs02.kep.tr