Fahri Doktora - Dr. Alain Gregorie

DOKTORA GEREKÇESİ

Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 29 Ağustos 2019, Perşembe günü aldığı karar ile Dr. Alain Gregoire’a, anne ve bebek ruh sağlığı alanında gerçekleştirdiği küresel çaptaki faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarından dolayı “Fahrî Doktora” unvanı verilmesi uygun görülmüştür.

Fahri Doktora Unvanları 2

Alain Gregoire

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Alain Gregoire İngiltere, Southampton Üniversitesinde Senior Perinatal Psikiyatrist ve Onursal Kıdemli Öğretim Üyesidir.

Tıpta uzmanlık eğitimine “Kadın Hastalıkları ve Doğum” alanında başlamış ancak gebelik ve doğumla ilişkili ruhsal hastalığı olan kadınların çok hasta olmalarına rağmen en az bakım alan kadınlar olduğunu görüp bu konuda bir şeyler yapmaya karar vererek psikiyatri eğitimine geçiş yapmıştır. Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini Londra’da bulunan Maudsley Hastanesi ve Psikiyatri Enstitüsünde tamamlamıştır.

Dr. Gregoire, 25 yıldır İngiltere Ulusal Sağlık Servisinde “Anne ve Bebek Ruh Sağlığı” alanında uzman kıdemli danışman olarak hizmet vermektedir. Halen NHS İngiltere Perinatal Ruh Sağlığı Dönüşüm Kurulu üyesidir (NHS England - Transformation Board for Perinatal Mental Health). İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü tarafından oluşturulan Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Ruh Sağlığı kılavuzunu yazan grubun üyelerindendir. Perinatal araştırmalara yönelik olarak kurulmuş olan İngiltere ve İrlanda Marcé Derneğinin (UKIMS) kurucu başkanıdır.

Hampshire Özelleşmiş Perinatal Ruh Sağlığı Servisini ve Özelleşmiş Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Ünitesini kurmuştur ve halen yöneticiliğini sürdürmektedir (Specialist Perinatal Mental Health Service and specialist Mother and Baby Mental Health Unit).

Bu merkez, gebelikte ve doğum sonrası dönemde ciddi ruh sağlığı sorunları olan kadınlara kapsamlı entegre toplum ve yatan hasta hizmetleri vermektedir. Dr. Gregoire ve ekibi bu çalışmalarıyla, 2004 ve 2013 yıllarında, Yılın Doktoru ve Yılın Ruh Sağlığı Ekibi ödülüne layık görülmüşlerdir.

Halihazırda 90'dan fazla ulusal örgütün yer aldığı, Birleşik Krallık Anne Ruh Sağlığı Birliği’nin kurucusu ve başkanıdır (Maternal Mental Health Alliance). İngiltere Anne Ruh Sağlığı Birliği, İngiltere’nin her yerindeki tüm kadınların gebelikleri süresince ve doğum sonrası bir yıllık dönemde ulaşılabilir, sürekli ve nitelikli tedavi ve destek alabilmeleri amacıyla bir araya gelmiş kuruluşlardan oluşmaktadır. Dr. Gregoire, bu dayanışmayı oluşturan anahtar kişi olmuştur. Bu birlik tarafından başlatılan “Everyone’s Business” sloganlı kampanya, perinatal dönemde ruhsal sorun yaşayan kadınların sorununun bütün ülkeyi ilgilendiren bir sorun olduğunu topluma kabul ettirmeyi amaçlamıştır. Bu kampanya ile özelleşmiş anne ruh sağlığı merkezlerine olan ihtiyacın önemi açığa çıkartılmış, İngiltere’de annelerin ruh sağlığı hizmetlerine erişememesi dolayısıyla ortaya çıkan 8.1 milyar sterlinlik kayıp, detaylı ekonomik analizlerle gündeme getirilmiştir. Bu kampanya sayesinde, 2016 yılında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, tüm ülke çapında daha çok kadının ve ailenin özelleşmiş temel perinatal hizmetlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla 365 milyon sterlin değerinde yatırım yapılacağını duyurmuştur. Bu yatırımla, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, anne ruh sağlığı hizmetinin olmadığı yerlerde özelleşmiş merkezler kurarak, kadınların kendi bölgelerinde hayati önemi olan bu hizmete erişebilmelerini sağlamış ve sağlamaktadır. Servislerin gelişimi https://maternalmentalhealthalliance.org sitesindeki haritadan izlenebilmektedir.

Dr. Gregoire, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tüm kadınların, hamilelikte ve doğum sonrasındaki süreçte, en azından fiziksel sağlıkları için alabildikleri bakım kadar ruh sağlığı hizmeti de alabilmeleri konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Eylül 2016'da Melbourne'de gerçekleştirilen Uluslararası Marcé Society Bilimsel Kongresi esnasında Küresel Anne Ruh Sağlığı Birliğinin kurulmasına öncülük etmiştir (Global Alliance for Maternal Mental Health). Küresel Anne Ruh Sağlığı Birliği, gebelik ve doğum sonrası ilk yılda kadın ve bebeklerin ruh sağlığını ve refahını iyileştirmeyi amaçlayan 17 uluslararası örgütten oluşan bir koalisyondur. Bu koalisyona katılan uluslararası örgütlerin sayısı sürekli artmaktadır. Bu birlik, Dr. Gregoire liderliğinde, İngiltere’de yapılan çalışmaları uluslararası düzeyde de yürüterek küresel bir etki oluşturmayı, böylece annelerin ve çocuklarının kaçınılması mümkün acıları yaşamamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.