Kurumsal İletişim - Kurumsal İletisimDökümanlar

* Etkinlik talep formlarının EBYS üzerinden doldurularak onaya sunulması zorunludur. Matbu evrak üzerinden doldurulan ya da farklı yöntemlerle işleme konulmak istenen formlar dikkate alınmayacaktır.