Öğrenci - Staj

Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezi Staj Yapmak İsteyenlere Destek Oluyor

Staj

Staj Nedir?

Staj kişinin, eğitim aldığı bölüm ile ilgili mesleği uygulamalı olarak öğrenebileceği, meslek bilgisi edinebileceği, çalışmak istediği kurumda faklı bölümlerde çalışarak meslek deneyimi elde ettiği döneme verilen isimdir.  Üniversite öğrencileri okudukları bölüm kapsamında zorunlu veya gönüllü staj yapabilmektedir.

Üsküdar Üniversitesi Staj Programı ile Öğrencilerin Yanında

Üsküdar Üniversitesinde zorunlu ve gönüllü staj uygulamaları bulunmaktadır. Stajın temel felsefesi öğrencilerimizin teorik olarak edindikleri bilgileri uygulayarak hayata geçirmeleri ve iş hayatında deneyim kazanmalarının sağlanmasıdır.

Zorunlu yaz stajı öğrencilerin mezuniyet için gerçekleştirmesi gerekli stajdır. Yaz dönemi boyunca ya da dönem arasında gerçekleştirilebilir.

Gönüllü stajlarımız ise öğrencinin seçimine bağlı olan yaz dönemi boyunca ya da dönem arasında gerçekleştirilen stajlardır. Yapılması zorunlu değildir. Öğrencilerimiz zorunlu yaz stajlarını ve gönüllü stajlarını kendi ayarladıkları kurumlarda yapmaktadırlar. Buldukları kurum konusunda staj danışmanlarından onay almaktadırlar.

Alan Uygulamalarını Kariyer Merkezi Organize Ediyor

Alan uygulaması ders kapsamında güz/bahar dönemlerinde yapılan ve bölümlere göre farklı gün sayısı olan uygulamalardır. Dersin bir parçası olarak gerçekleştirilir ve dersi tamamlamak için yapılması şarttır. Üniversitemiz tarafından alan uygulamaları organize edilmekte ve öğrencilerimize duyurulmaktadır.

Staj 2

Staj İşlemlerinde Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezi Destek Veriyor

Staj yapmak isteyen öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezine başvurabilir. Staj başvuruları Kariyer Merkezi tarafından değerlendirilerek yönlendirmeler yapılmaktadır. Başvurusu uygun bulunan öğrenciler için stajyer statüsünde SGK bildirimleri üniversite tarafından yapılmaktadır.

Zorunlu Staj Uygulaması Nedir?

Mezuniyet için yapılması şart olan ve ders programında da belirtilen uygulaya zorunlu staj adı verilmektedir. Alan uygulamaları dersin bir parçası olduğu için zorunludur. Zorunlu stajlar öğrencilerin ders programında yer alan ve mezuniyet için gerekli stajlardır. Zorunlu stajlarda öğrencinin staj defteri doldurması ve ilgili öğretim elemanına staj bitiminde teslim etmesi zorunludur. Gönüllü staj ise öğrencinin isteğe bağlı olarak yaptığı stajdır.

Staj Ne Zaman Yapılır?

Dönem içi alan uygulamaları güz ve bahar döneminde gerçekleşmektedir. Öğrencilere yapılan anket doğrultusunda öğrenci alan uygulama yerini kendi bulmayı seçebildiği gibi Üniversite’nin organize etmesini de isteyebilir. Bu seçim için dönem başlarında Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezi web sitesinde yer alan anketi doldurabilir.

Üsküdar Üniversitesinde Staj Değerlendirme Süreçleri

Stajını Üniversitemizin organize etmesini isteyen öğrencilerimiz için alan uygulama yerleri, Kariyer Merkezi ve fakülteler tarafından devlet kurumlarıyla yapılan protokol neticesinde ayarlanmaktadır. Belirlenen staj yerleri üniversitemizin web sitemizde ilan edilmektedir. Öğrencilerimiz T.C. kimlik numaralarını girerek, gidecekleri staj yerleri ve tarihlerini öğrenebilmektedirler. Alan uygulamalarında öğrenci kabul formu doldurmamaktadır. Fakat gitmesi gereken yeri web sitesinden öğrendikten sonra uygulama yerine verilmek üzere hazırlaması gereken evraklar bulunabilmektedir. Stajını kendi ayarlayarak alan uygulamasına dâhil olan öğrenciler ise Staj/ Uygulama Yeri Kabul ve Bildirim Formunu doldurması ve Kariyer Merkezine staj başlamadan on gün önce teslim etmesi gerekmektedir.

Stajını kendi organize edenler web sitesinden Kariyer Merkezine bilgi verebiliyor

Stajlarını kendi ayarlayan veya yaz stajı yapacak öğrencilerin Staj/ Uygulama yeri kabul ve bildirim Formu’nu web sitemizden (kariyer.uskudar.edu.tr) temin ederek doldurmaları gerekmektedir. SGK girişinin yapılması için “Staj/ Uygulama Yeri Kabul ve Bildirim Formu”nun staj başlangıç tarihinden 10 gün önce teslim etmesi gerekmektedir. Öğrenciler ilgili teslim evrakından kendilerine bir fotokopi almakla yükümlüdür. Gerektiği takdirde Kariyer Merkezi öğrencideki evrakı talep edebilir. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) staj sigortası giriş belgesi, staj yapılacak kurum tarafından talep edilebileceğinden öğrencimiz bu belgeyi yanında bulundurmakla yükümlüdür.

Staj 3

Staj Sigorta Girişleri

Öğrencilerimizin staj sigorta girişleri gerçekleştirilerek ilgili belge st uzantılı resmi okul e-posta adreslerine paylaşılır. Okul e-posta adresine sahip olmayan veya e-postaya girişte zorluk yaşayan öğrencilerimiz bu konuda bilgi işlemden destek alabilmektedirler. SGK sigorta dosyası özel bilgileri ihtiva etmesi nedeniyle sadece kişiye özel olan resmi okul e-posta adresine gönderilmektedir. Lisansüstü yani yüksek lisans eğitimleri sırasında staj yapan öğrencilerimizin sigortalarının yapılması için ilgili fakülte tarafından staj yapacak öğrencilerin bilgilerinin liste halinde ve excel formatında gelmesi zorunludur. Staj başlangıç tarihinden en az bir hafta önce listenin atılması gerekir.

Tüm öğrenciler staj günleri ile ilgili değişiklik ve iptal durumlarını gerekçeleri ile kariyermerkezi@uskudar.edu.tr adresine staj başlamadan önce bildirmekle yükümlüdür. Öğrencilerimiz staj belgeleri ile ilgili veya stajla ilgili her tür talepte ilgili mail adresinden iletebilirler.

Staj Değerlendirme ve Staj Defteri

Öğrencilerimiz staj dönemi boyunca Kariyer Merkezi web sitemizden staj defterini temin edebilirler. Staj defterleri üzerinde maddeler halinde öğrencilerimizin yapması gereken noktalar belirtilmiştir. Bu defteri staj boyunca staj yaptıkları yerde yaptıkları gündelik işleri yazarak doldurur ve her gün ilgili kişiye imzalatırlar. Staj defteri öğrencinin ilgili staja devam ettiğini gösteren bir belge niteliğindedir. Yanı sıra tamamladıktan sonra bu defter öğrenci tarafından ilgili staj koordinatörü olarak belirlenen öğretim elemanına teslim edilecektir. Staj koordinatörü staj defterini değerlendirerek not verme işlemini gerçekleştirmektedir.