Sanayiden Kaynaklı Bacalarda Emisyon Ölçümü

Sanayiden Kaynaklı Bacalarda Emisyon Ölçümü
28 Mayıs 2021 Cuma, 14.00

Konuk:
İlker Civil
Haliç Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı 

Moderatör: 
Öğr. Gör. İnci Karakaş
Üsküdar Üniversitesi

Zoom: https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/96292111932

sanayi kaynaklı bacalarda emisyon ölçümü