Sağlık Alanında Koruyucu, Önleyici ve Destekleyici Çocuk Gelişimi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Sempozyumu

Sağlık Alanında Koruyucu, Önleyici ve Destekleyici Çocuk Gelişimi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Sempozyumu

15 Mart 2023

 

11.00 – 12.00  Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Nurper Ülküer - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı, ÇGE-DER Genel Başkanı - Sağlık Alanında Çocuk Gelişimi: Uluslararası Ve Ulusal Çerçeve 

Dr. Zülfiye Füsun Kümet - Cumhurbaşkanlığı, Gıda ve Sağlık Politikaları Kurul Üyesi 

Sağlık Politikalarında Çocuk Gelişimi

Halide İncekara – 22./23./24. Dönem Milletvekili, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı

Dünden Bugüne Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Çocuk Gelişimi Çalışmaları

Prof. Dr. Nevzat Tarhan - Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

Sağlık Sisteminde Çocuk Gelişimi Hizmetlerine Duyulan Ihtiyaç

 

12.00-13.30        Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nde Çocuk Gelişimi - Mevzuat ve Uygulamalar

Oturum Başkanları: Dr. Bekir Keskinkılıç - SB Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı; Prof. Dr. Haydar Sur Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Nurper Ülküer - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı, ÇGE-DER Genel Başkanı - Geliştiren Bakım Uygulamaları Çerçevesinde Çocuk Gelişimi

Dr. Yusuf Taşçı - Üsküdar İlçe Sağlık Md. - ASM’lerde Çocuk Gelişimi Izleme Ve Destek Çalışmaları

Doç. Dr. Ayten Doğan Keskin – SBÜ - Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi - Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Gelişimsel İzleme, Değerlendirme ve Destek Çalışmaları  

Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu - Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Bşk.Yrd. –  Aile Hekimliğinde Çocuk Gelişimi Izlem Ve Destek Çalışmaları

Çocuk Gelişimi Uzmanı Tuğçe Yorulmaz -  Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Çocuk Gelişimi Uygulamaları

 

13.30-14.30        Öğlen Yemeği

 

14.30-16.30        İkinci Ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuk Gelişimi Mevzuatı ve Güncel Uygulamalar

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Aktuğ Ertekin - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

Konuşmacılar

Prof. Dr. Hale Dere Çiftçi - Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı -

Hastahanelerde Çocuk Gelişimi Çalışmaları –

Doktor Çocuk Gelişim Uzmanı Yasemin Yılmazer - Ankara Şehir Hastanesi - Maraş Depremi Ve Benzeri Afet Durumlarında, Çocuk Gelişimciye Düşen Görevler

Prof. Dr. Necate Baykoç - Bilim ve Sanat Merkezleri Kurucusu - Hastane Okullarının Çocukların Gelişimlerine Katkısı

 

16.30–17.30       Kapanış ve Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Demet Gülaldı Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi ÇGE-DER Genel Başkan Yardımcısı

 

Raportörler: Pınar Demir Asma, Elif İpek Tutuş, Didem Yangın, Seher Sav

Üsküdar Üniversitesi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği işbirliğinde.