Meşrutiyetten Cumhuriyete Geçiş ve Ulemanın Tavrı

RİNAP AYLIK SOHBETİ
Meşrutiyetten Cumhuriyete Geçiş ve Ulemanın Tavrı
27 Ekim 2022, Perşembe Saat 21.00
ZOOM ID : 571 145 65 40
Passcode: 888555

ulemanın rolü