İslamofobi ve İslam Karşıtı Söylemler Paneli

In the Memory of Bediuzzaman Said Nursi on the 62nd Anniversary of His Death The 9th Commemorative Program

A PANEL DISCUSSION ON ISLAMOPHOBIA AND ANTI-ISLAMIC DISCOURSE

ندوة حول الاسلاموفوبيا والخطاب المعادي

İSLAMOFOBİ VE İSLAM KARŞITI SÖYLEMLER PANELİ

Bediüzzaman Said Nursi’nin 62. Vefat Yıldönümü 9. Anma ve Anlama Programı

 

26 Mart 2022, Cumartesi, saat 10.00

 

Zoom Webinar : https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/97599970072

YouTube Canlı Yayın : https://www.youtube.com/user/uskudaruniversitesi

ÜÜTV Canlı Yayın : https://tv.uskudar.edu.tr/ÜÜTV2

 

islamofobi

 

PANELİSTLER:

Prof. Dr. Ahmet Yıldız – İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Enes Bayraklı – İstanbul, Türk-Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan HIDIR – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Thameem Ushama - Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi

Doktorant Linda Hyökki – İstanbul, İbn Haldun Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa TUNA - ABD, Duke Üniversitesi

 

PROGRAM AKIŞI

10.00 – 10.05

Açılış ve Programın Takdimi
Dr. Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR,

Üsküdar Üniversitesi

10.05 – 10.10

Kur’an – ı Kerim Tilaveti (Nisa Suresi: 1. Ayet, Hucurat Suresi: 13. Ayet, Al-i İmran Suresi: 190-194. Ayetleri okunacak)
Hafız Ahmed Kaya

 

10.10 – 11.00

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

10.10 – 10.15

Nursena YILMAZ,
Çağın Vicdanı Öğrenci Kulübü Başkanı

10.15 – 10.30

Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili

10.30 – 10.45

Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ
IRCICA Genel Direktörü ve Büyükelçi
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

10.45 – 11.00

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Üsküdar Üniversitesi
Kurucu Rektör ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı                   

 

BİRİNCİ OTURUM

11.00 – 13.00

İslamofobi ve İslam Karşıtı Söylemler
(Islamophobia and Anti-Islamic Discourse)

11.00 – 11.10

Moderator: Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU, Üsküdar Üniversitesi

11.10 – 11.30  

“Psiko-Politik Araçsal Bir Söylem Olarak İslamofobi”
(Islamophobia as a Psyco-Political İnstrumental Discourse)
Prof. Dr. Ahmet Yıldız, İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

11.30 – 11.50

“21. Yüzyılın Hâkim İdeolojisi: İslamofobi”
(Islamophobia: The Prevailing Ideology of the 21st Century)
Doç. Dr. Enes Bayraklı, İstanbul, Türk-Alman Üniversitesi

11.50 – 12.10

“Avrupa İslamı Projesi ve İslamofobi: Batı İslam’dan mı, Müslümanlardan mı Korkuyor?”
(The Project of European Islam and Islamophobia: Is the West Afraid of Islam or Muslims?)
Prof. Dr. Özcan HIDIR, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

12.10 – 12.30

SORU-CEVAP

12.30 – 14.00

Öğle Arası

 

İKİNCİ OTURUM

14.00 – 16.00    

Islamophobia and Anti-Islamic Discourse
(İslamofobi ve İslam Karşıtı Söylemler)

14.00 – 14.10

Moderatör: Prof. Dr. Sevim IŞIK,  Üsküdar Üniversitesi

14.10 – 14.30   

A Brief History of Islamophobia in India and Its Effects on Muslims”
“Hindistan’da İslamofobinin Kısa bir Tarihçesi ve Müslümanlara Etkisi”
Prof. Dr. Thameem Ushama, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi

14.30 – 14.50    

“Whiteness and Finnishness - Past and Present Forms of Racialization”
“Beyazlık ve Finlilik-Geçmişte ve Günümüzde Irkçılaşmanın Biçimleri ”
Doktorant Linda Hyökki, İstanbul, İbn Haldun Üniversitesi

14.50-15.10     

“Russian Ban on Risale-i Nur Books in Relation to the Globalization of Anti-Islamic  Discourse”
"Müslüman Karşıtı Söylemin Globalleşmesi Çerçevesinde Rusya’da Risale-i Nur’ un  Yasaklanması”
Doç. Dr. Mustafa TUNA,  ABD, Duke Üniversitesi

15.10 – 15.30    

SORU-CEVAP ve KAPANIŞ