İş Sağlığı ve Güvenliğinde Telsiz Haberleşmesi Gerekliliği

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - TELSİZ HABERLEŞMESİ GEREKLİLİĞİ
11 Mayıs 202, Salı, 21.00

Zoom: https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/96679479170

telsiz haberlerşme gerekliliği