İş Bulma İmkânı Yüksek Bölümler

Öğrencilerin büyük bir kısmı mezun olduktan sonra iş bulma kaygısı taşımaktadır. Bu nedenle üniversite adayları özellikle iş imkânı yüksek olan bölümlere yönelmektedirler. Adaylar tercih yaparken iş bulma imkânı en yüksek olan meslekleri tercih etmektedirler. Üsküdar Üniversitesinde tercih danışmanları aday öğrencilere meslek seçimi konusunda rehberlik yapmaktadır. Aday öğrenciler Üsküdar Üniversitesinde uygulanan kariyer testini yapıp hangi alanda yetenekleri olduğuna bakılarak o alana göre mesleklere yönlendirilmektedirler. Üsküdar Üniversitesi kariyer testine Üsküdar Üniversitesi web sayfasından bakılabilmektedir. https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi

Mezun Olduktan Sonra Kolay İş Bulmamıza Yardımcı Bölümler

Üniversite adayları bölüm tercihleri yaparken en çok dikkat ettikleri nokta mezun olduktan sonra kolay iş bulabilecekleri bölümleri tercih etmektir. Adaylar üniversiteye yerleştikten sonra kişisel gelişimlerini artırarak daha rahat iş bulabilmektedirler. Örneğin stajlarını düzenli yaparak, gönüllü projelerde yer alarak, yarı zamanlı iş fırsatlarını değerlendirerek, yabancı dillerini geliştirerek kişisel gelişimlerini tamamlamaktadırlar. Aday öğrenciler özellikle sağlık bölümlerini ve diğer alanlarda kolay iş bulabilecekleri bölümleri tercih etmektedirler. Üsküdar Üniversitesinde yer alan tüm lisans ve ön lisans programlarının iş olanaklarına Üsküdar Üniversitesi web sayfasından ulaşılabilmektedir. https://uskudar.edu.tr/

Hangi Mesleklerin İş Bulma İmkânları Yüksek

Günümüzde ihtiyaçlar doğrultusunda meslekler arasında özellikle sağlıkla ilgili bölümlerde iş bulma imkânları daha yüksek olmaktadır.   Tıp, Mühendislik gibi bölümlerin revaçta olduğu Türkiye'de,  gelişen teknolojik olanak ve yeni iş alanları yazılım ve endüstri mühendisliği ile biyomühendislik gibi bölümleri daha popüler hale getiriyor. Aynı zamanda sağlık sektörü her dönemde talep gören bölümler içeriyor. Dil ve Konuşma Terapisi, Ergoterapi ve Odyoloji gibi bölümler Türkiye’de lisans mezunlarının az olması nedeniyle iş olanakları fazla olan ve geleceğin meslekleri olarak tanımlanan bölümler arasında gösteriliyor. Ayrıca ön lisans tercihlerinde aday öğrencilerin, DGS ve ÇAP imkânlarını da göz ardı etmemeleri gerekir. Elektronörofizyoloji, Eczane Hizmetleri, Gıda Teknolojisi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi gibi programlar DGS ile bağlantılı mühendisliklere geçiş imkânı verdiği için, bu olasılıkları değerlendirecek öğrenciler için fırsatlar sunmaktadır. Üsküdar Üniversitesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi altındaki bölümlere ve Tıp Fakültesine Üsküdar Üniversitesi web sayfasından ulaşılabilmektedir. https://uskudar.edu.tr/sbf/