Türkiyenin Fi-jital Üniversitesi Üsküdar

Küresel çapta hayatın her alanında değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dönemde dijitalleşmeyi hızla gerçekleştirerek uzaktan eğitimde çığır açan üniversitemiz, İstanbul’un kalbi Üsküdar’daki yerleşkelerinde hem fiziki hem de dijital eğitimi en efektif şekilde sentezliyor, yükseköğretimde yepyeni bir anlayışın kapılarını aralıyor.

Fi-jital Üniversite

Fİ-JİTAL ÜNİVERSİTE NEDİR?

Sağlam teknolojik altyapısı sayesinde Pandemi sürecinde öğrencilerine uzaktan kesintisiz eğitim olanakları sunan Üsküdar Üniversitesi hayata geçirdiği “Fi-Jital Üniversite” kavramı ile yepyeni bir döneme adım atıyor.

Üsküdar Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari kadrosu, yayımladığı “Fi-jitalleşme Manifestosu” ile hem fiziki hem de dijital eğitimin en efektif şekilde sentezleyerek “Uzaktan öğretimin olacağına ama eğitimin uzaktan olmayacağına” yönelik inancını vurguladı.

UZAKTAN EĞİTİM

İsmine ister sanal eğitim, elektronik eğitim, virtual eğitim, çevrimiçi eğitim, online eğitim ya da uzaktan eğitim diyelim, pandemi koşullarındaki zorunlu değişim ve dönüşüm uzaktan eğitimi hakim yaklaşım haline getirdi.

Peki, nedir uzaktan eğitim? Normal eğitimden farkı nedir? Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir? Uzaktan üniversite eğitimi olur mu? Uzaktan eğitim nasıl yapılıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını, yaşanan süreçte dijitalleşmeyi hızla gerçekleştirerek uzaktan eğitimde çığır açan Üsküdar Üniversitesi’nde bulmak mümkün.

Öğrencilerin ve eğitmenlerin aynı ortamda bulunduğu geleneksel eğitim yönetimden farklı olarak, uzaktan eğitim, ders veren eğitmen ile öğrencinin aynı mekânda bulunmadığı, eğitim sistemini anlatan bir terimdir.

Uzaktan eğitimin aslında sanılandan çok daha eski bir tarihi vardır. 1700'lü yılların ilk çeyreğinde ortaya çıkan mektup ile eğitim uzaktan eğitimin ilk örneği olarak görülmektedir. Bu dönemde eğitmenler, dersleri yazdıkları mektuplarla iletir; öğrenciler ise akıllarına takılan, anlaşılmayan ya da merak ettikleri konuları yine mektup yazarak sorarlardı. 1900'lü yılların ilk çeyreğinde radyo ve hemen ardından televizyonun yaygınlaşması ile uzaktan eğitim kitlesel bir hal aldı. Tek merkezden iletilen eğitim materyali aynı anda pek çok öğrenci tarafından takip edilebilmekteydi. Ancak öğrenciler, takip ettikleri dersler ile ilgili sorularını eskiden olduğu gibi yazılı olarak, posta yoluyla iletmek durumundaydı. 1960’lı yıllarda açık üniversitelerin ortaya çıkmasıyla uzaktan eğitimin bu şekli daha akademik bir form aldı. 1980'li yıllarla beraber ortaya çıkan telekonferans teknolojileri uzaktan eğitimi karşılıklı bir iletişim sürecine dahil etti. 1990’lı yıllarda bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda kişisel bilgisayarlar, internet ağı ve cep telefonlarının yaygın olarak kullanımı ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri online eğitime dönüştü.

UZAKTAN ÖĞRETİM NASIL YAPILIR?

Tüm dünyada etkileri görülen Koronavirüs pandemisi sürecinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  eğtimin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini açıkladı ve 2019 yılı içerisinde başlattığı uzaktan öğretim ve dijital öğrenme imkânlarını devreye soktu. Bu süreçte Üsküdar Üniversitesi, eğitiminin aksamaması adına öğrencilerine uzaktan eğitime yönelik birçok olanak sundu. Eğitim öğretime kesintisiz şekilde devam eden Üsküdar Üniversitesi ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, farklı dijital uygulamalar üzerinden sağlanan uzaktan eğitim derslerini takip ettiler. Üsküdar Üniversite öğrencileri ALMS arayüzü ile uzaktan eğitimde akademisyenlerle bir araya geldi. Üsküdar Üniversitesi öğrencilerini uzaktan eğitim için ALMS programının yanı sıra Zoom programı ile de destekledi. Üsküdar Üniversitesi Yazılım Planlama Birimi tarafından geliştirilen STIX ise derse katılamayan öğrencilerin ders videosuna ulaşıp videoyu izlemesine olanak tanıdı. Öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitime başlayan Üsküdar Üniversitesi tüm fakültelerin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun ve enstitülerin derslerini hazırlanan program çerçevesinde haftanın 6 günü ÜÜ TV’den de canlı olarak yayınladı.

ÇEVRİMİÇİ ÜNİVERSİTE

Geleneksel eğitim modellerinden farklı olarak uzaktan eğitim yapan Çevrimiçi Üniversite eğitiminin merkezinde öğrenci yer alır. Her şeyin ders esnasında öğrenilmesine dayanan geleneksel eğitimin aksine çevrimiçi üniversite sisteminde, öğrenci dersleri zamana ve mekâna bağlı olmadan takip edebilir.

Öğrenciler çevrimiçi üniversite eğitiminde istediği zaman istediği ders içeriğini tekrar takip edebilir.  Bu özellik ile bir konuyu öğrenmek isteyen öğrenci, ilgili ders materyalini istediği kadar çok izleyebilir. Senkron ders modeli sayesinde öğrenciler çevrimiçi üniversitelerdeki derslerde tıpkı geleneksel üniversitelerde olduğu gibi eğitmenlere soru sorabilir. Kafalarına takılan konuların yanıtlarını anında öğrenebilirler.

ONLİNE ÜNİVERSİTE

Online eğitim, eğitim bilimleri açısından disiplinler arası bir alandır. Eğitmenler ve öğrencilerin, hatta kimi zamanlar öğrenme kaynaklarının aynı mekânda bulunmaması, birbirinden uzakta olmasından dolayı yaşanan sınırlılıkları ortadan kaldırabilmek için farklı teknolojileri kullanır. Bu nedenle uzaktan eğitim kavramı bir çatı kavram olarak ortaya çıkmış; yazışarak öğrenme, tele öğrenme, elektronik öğrenme, mobil öğrenme, çevrimiçi öğrenme, esnek öğrenme gibi kavramları da nitelemek için kullanılmıştır. Çoğu zaman uzaktan eğitim ve açık ve uzaktan öğrenme kavramları birbiri yerine kullanılmaktadır. Günümüzde özellikle bilgisayar ve çevrimiçi teknolojilerle kullanılan hali en yaygın halidir ve kısaca online eğitim olarak anılır.

1982 yılında Anadolu Üniversitesi’nin kurulması ile uzaktan eğitim sürecinde yepyeni bir adım atılmış oldu. Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Fakültesi, dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan bir eğitim projesiydi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ve YÖK’ün aldığı karar gereğince 2020 yılında ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretim başlatıldı.

ONLİNE DERS NASIL YAPILIR?

Uzaktan eğitimin pek çok faklı modeli olmakla birlikte, online dersler eğitim kurumlarının kendilerinin belirlediği üç farklı yöntem ile yapılabilir:

  • Senkron (Eş Zamanlı) Dersler: İnternet teknolojilerinin desteği ile oluşturulan sanal sınıflarda, eğitmen ve öğrencilerin aynı anda bir araya geldiği ve öğretim faaliyetinin tıpkı geleneksel eğitimde olduğu gibi yüz yüze yapıldığı bir modeldir.
  • Asenkron (Ayrı Zamanlı) Dersler: Ders kitapları, video ve ses dosyaları gibi çeşitli öğretim materyallerinin önceden öğrencilere sunulduğu, böylece öğrencinin istediği zaman, kendi hızına göre öğrenme faaliyetini bireysel olarak gerçekleştirebildiği bir modeldir.
  • Hibrit (Karma) Dersler: Eş zamanlı ve ayrı zamanlı derslerin aynı eğitim programı içerisinde bir arada uygulandığı modeldir. Bu modelde derslerin bir kısmı senkron, bir kısmı ise asenkron olarak takip edilebilir.

ONLİNE SINAV

Online eğitimde tıpkı derslerde olduğu gibi, sınavlarda da eğitim kurumlarının kendilerinin belirlediği farklı yöntem ile yapılabilir.

  • Eğitim online olmak ile birlikte sınavlar, önceden tespit edilen tarihte ve mekanlarda gerçekleştirilebilir.
  • Tüm sınavlar belirlenen tarihlerde internet üzerinden sözlü olarak gerçekleştirilebilir. 
  • Öğrenciler sınav yerine değerlendirilmesi için dersler kapsamında öğrendiklerini aktaracakları ödevler hazırlayabilir.
  • Öğrenciler belirlenen tarihlerde, internet üzerinden çoktan seçmeli yanıtlar verecekleri sınavlara girebilirler.

Fİ-JİTAL ÜNİVERSİTE ÜSKÜDAR’DA HAYATA GEÇİYOR

Pandemi sürecinde sağlam teknolojik altyapısı sayesinde öğrencilerine uzaktan kesintisiz eğitim olanakları sunan Üsküdar Üniversitesi, “fi-jital üniversite” kavramını hayata geçiriyor. Üsküdar Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari kadrosu olarak “Fi-jitalleşme Manifestosu” yayınladı. 10 maddeden oluşan manifestoda, hem fiziki hem de dijital eğitimin en efektif şekilde sentezlenerek “Fi-jiital Üniversite” kavramını hayata geçirileceği vurgulanarak “Uzaktan öğretimin olacağına ama eğitimin uzaktan olmayacağına inanıyoruz” denildi.

Üsküdar Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari kadrosu “Yeni Normaller, Yeni Cevaplar” başlığı altında “Fi-jitalleşme Manifestosu” yayınladı. 10 maddeden oluşan manifesto şöyle:

1. “Yeni üniversite” kavramı çerçevesinde öğrencilerimizin gelecekte ihtiyaç duyacağı yeteneklerle donanmasını sağlayacak bir kültürün oluşması için dijitalleşmenin sunduğu tüm imkânları, öğrencimizin gelişimine katkı sunacak şekilde yapılandıracağız.

2. Bu bağlamda hem fiziki hem de dijital eğitimi en efektif şekilde sentezleyerek “Fi-Jiital Üniversite” kavramını hayata geçireceğiz. Uzaktan öğretimin olacağına ama eğitimin uzaktan olmayacağına inanıyoruz.

3. Dijitalleşen dünyada, insani becerinin ve giderek artan bir şekilde ortaya çıkan verinin işlenmesine imkân sağlayacak analiz yeteneğinin öneminin bilincinde, eğitim ve öğretim hayatımızı dinamik, sonuç odaklı ve esnek bir şekilde tasarlayacağız.

4. Kreatif ve yenilikçi düşüncenin gelişmesi ve fikri üretimi desteklemesi için daha fazla özgürlükçü, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışının temsilcileri olacağız.

5. Öğretimin yanı sıra kıdemli ve tecrübeli bilim insanlarıyla, öğrencilerimiz için kişiselleştirilmiş dersler ve geliştirici ek programlarla, öğrencilerimizin kendileri için oluşturacakları yol haritalarında yönlendirici bir şekilde, düşük yoğunluklu hiyerarşik bir ortamda pozitif liderlik sergileyeceğiz.

6. Her öğrencimizin, uluslararası geçerliliği olan bir diplomasının yanında, oluşturacağımız program havuzu ile birlikte dijital sertifikalar almasını sağlayacağız.

7. Gelişmiş, motive edici çevrimiçi ders ortamları ile dengeli bir kampüs hayatında, sosyalleşmenin ön planda olduğu, deneyimli akademisyenleri ile projelerin üretildiği bir öğretim hayatını mümkün kılacağız. Uygulamalı bilimlerin sadece bilim olmadığının aynı zamanda sanat olduğunun bilinci içindeyiz. Üniversitede usta çırak iş birliğini önemsiyoruz.

8. Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ve yapay zekânın sunduğu çözümlerle ders içeriklerinin zenginleştirilmesine sürekli yatırım yapacağız.

9. Konusunda uzman, yeni nesil çalışmaları ile dünyaya yön veren bilim insanları ile kendi insan kaynağımızın harmanlandığı ve genişletilmiş e-kütüphanemizle uluslararası kaynaklara kolay erişimi esas alan bir araştırma ortamını öğrencilerimizin gelişimine ve hizmetine açacağız.

10. Öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında, onların motivasyonu ve konsantrasyonu için danışmanlık yapımızı güçlendirerek belirsizlik ortamına kolay adapte olan, öğrencilerimizin topluma katkı sağlayacakları bir deneyim yaşayabilmeleri için yaşadığımız dünya ile entegre bir üniversite olacağız.