DGS (Dikey Geçiş Sınavı) İle İlgili Tüm Merak Edilenler

DİKEY GEÇİŞ SINAVI

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen Üsküdar Üniversitesi önlisans programları mezunları müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedirler. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Dikey Geçiş Sınavına hangi adaylar başvurma hakkına sahiptir?
DGS’ye, ön lisans programında mezun olacak ve olan adayların tamamı başvurabilir.

2- Dikey Geçişte Sınavı’na girmede herhangi bir sınırlandırma var mı ya da kaç kez sınavlara girilebilir?
Sınava giriş koşulları sağlandıktan sonra, sınav sayısında herhangi bir sınırlandırma söz konusu değildir.

3- Hangi tarihler arasında tercih yapılmaktadır?
Tercih işlemleri ÖSYM tarafından ilan edilen tarih aralığında yapılacaktır.

4- Dikey Geçiş tercihlerinde nasıl bir yol izlenmelidir?
ÖSYM tarafından yayınlanacak Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercihler yapılacaktır. 

5- Dikey Geçiş Sınavı’nda kaç tercih hakkım var, tercih listemin tamamını doldurmak zorunda mıyım?
ÖSYM tarafından yayınlanacak Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercihler yapılacaktır.

6- Üsküdar Üniversitesi’ni kazandığım takdirde kaçıncı sınıftan başlayıp, ders muafiyet işlemlerim nasıl yapılacaktır?
Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların, Ön lisans eğitimi sırasında veya daha önceki öğrenim görmüş olduğu yükseköğretim programlarında başarılı oldukları derslere ait ders denklikleri ilgili fakülte tarafından kabul edilen ders / derslerden muafiyet işlemi yapılarak 3.sınıfa intibakı yapılır.

Muafiyet işlemi sonrasında sorumlu olacağı dersleri fazla olan ve programın normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayacak durumda olan aday öğrenciler, ilgili fakülte sekreterliğine güz dönemi ders kayıt işlemlerinin son gününe kadar kendi istekleriyle 2. sınıftan başlamak için dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

Üsküdar Üniversitesi ön lisans programları mezunları, ön lisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştiklerinde programların müfredatlarının birbirine entegre olması sayesinde ön lisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedirler. 

Ön lisans eğitimi sırasında alınan dersler transfer edilirken Üsküdar Üniversitesi Muafiyet, Ders Denklik, Not Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre işlemleri yapılmaktadır.

7-Muaf olduğum dersler GANO’ mu etkileyecek mi?
Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

8- Dikey Geçiş Sınav’ıyla Üsküdar Üniversitesi’ne yerleşen adayların burs imkânları nelerdir?
Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına ÖSYM tarafından %50 indirimli olarak yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunu olanlara ilave indirim verilir.