Çözüm Odaklı Yaklaşım: Medya, Kadın ve Psikoloji - Beğenilme Arzusu, Beden Algısı Ve Medya Bağımlılığı

Çözüm Odaklı Yaklaşım: Medya, Kadın ve Psikoloji
Beğenilme Arzusu, Beden Algısı Ve Medya Bağımlılığı

29 Nisan 2021, Perşembe, 15.30-17.30

zoom: http://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/92301669801
YouTube: http://www.youtube.com/user/uskudaruniversitesi

çözüm odaklı yaklaşım