Atıksulardan Enerji Üretimi

Atıksulardan Enerji Üretimi
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:00

Konuk:
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Balcıoğlu
Antalya Akev Üniversitesi

Moderatör:
Öğr. Gör. İnci Karakaş 
Üsküdar Üniversitesi

Zoom: https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/97050683397

atıksulardan enerji üretimi