5. Halkla İlişkiler Sempozyumu

5. Halkla İlişkiler Sempozyumu
"Uluslararası Halkla İlişkiler"

08 Aralık 2022
Zoom: https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j79082291352

halkla ilişkiler sempozyumu