Üniversite Bölümleri ve İş Olanakları

Üniversite Bölümleri ve İş Olanakları

Üniversite Bölümleri

Üsküdar Üniversite’si olarak varolan bölümlerimiz ve bölümlerin çalışma iş olanakları.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı İş Olanakları

Görsel İletişim Bölümü’nden mezun olan öğrenciler medya sektörünün görsel iletişimle ilgili tüm alanlarında iş olanağı bulabilmektedirler. Bu bağlamda kamu ve özel sektör kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ve halkla ilişkiler kuruluşlarının görsel iletişim ve tasarım birimlerinde, internet medyası gibi pek çok alanda iş olanaklarını bulmak mümkündür.

Halkla İlişkiler Bölümü

Halkla İlişkiler Bölümü İş Olanakları

Halkla İlişkiler Bölümü mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Bölüm mezunları halkla ilişkiler ve reklam işiyle uğraşan profesyonel ajanslarda iş olanaklarına sahipler. Ayrıca özel ve kamusal statüdeki bütün kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim birimleri bölüm mezunları için önemli istihdam olanağı sağlamaktadır. Ayrıca bölüm mezunları siyasi aktörlerin, özel kurum ve kuruluşların, kişilerin halkla ilişkiler ve imaj danışmanlığı görevlerinde bulunabilirler.

 Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü İş Olanakları

Medya ve iletişim bölümünden mezun olan kişiler öncelikle iletişim bilimleri alanında sağlam bir akademik formasyona sahip olmaktadırlar. Bu bağlamda medya sektörünün hemen tüm alanlarında, özel ve kamu kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe iş imkânlarına sahipler.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İş Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün mezunları radyo, televizyon, sinema sektörünün yanında yazılı basın, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları, siyasal iletişim gibi medyayla ilişkili hemen tüm sektörlerde iş olanağına sahipler.

Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü

Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü İş Olanakları

Reklam Tasarımı ve İletişim mezunları; reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları, siyasal iletişim uygulamaları gibi pek çok sahada ve sektörde iş olanağına sahipler.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü İş Olanakları

Yeni Medya ve Gazetecilik mezunları medya sektörünün hemen hemen her alanında yani gazete, radyo, televizyon, internet gazeteciliği gibi kamu ve özel sektörde kurumsal iletişim birimlerinde sosyal medya uzmanı olarak görev yapabilirler. Reklam ve halkla ilişkiler birim ve ajanslarında sosyal medya yöneticisi olarak iş imkânlarına sahipler.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü İş Olanakları

Eğitim sektöründe rehber öğretmenlik, üniversitelerde araştırma görevlisi, danışmanlık şirketlerinde felsefi danışmanlık yapabilirler. Ayrıca yönetici, editör ve yazar olarak çalışma imkânına sahipler.

 Psikoloji Bölümü İş Olanakları

Psikoloji bölümü mezunları sağlık kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, reklamcılık, firmaların halkala ilişkiler ve insan kaynakları departmanları, banka ve çeşitli kurumların eğitim birimleri, kurumların araştırma-geliştirme departmanları, dernekler, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, ceza infaz kurumları, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri gibi alanlarda eğitim ve uzmanlık düzeylerine bağlı ve uygun olarak çalışabilmektedirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İş Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan adaylar; Dışişleri Bakanlığı’nda, uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde ve medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde, bankaların dış ilişkiler bölümlerinde çalışabilmektedirler.

Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü İş Olanakları

Sosyoloji bölümü mezunları alanlarıyla ilgili eğitmen ya da araştırmacı olmanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal hizmetlerde, medya ve iş dünyasında, kamuoyu araştırması yapan kuruluşlarda, toplum, çocuk ve gençlik merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, yerel ve hastane yönetimlerinde iş imkânı sahipler.

 Tarih Bölümü

Tarih Bölümü İş Olanakları

Tarih bölümünü mezunları Tarihçi ya da Arşivci olarak görev yaparlar. Aynı zamanda öğretmenlik yapma hakkıyla birlikte Arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Üniversitelerin tarih bölümlerinde akademisyen olarak çalışma olanağına sahipler.

 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Adli Bilimler Bölümü

Adli Bilimleri Bölümü İş Olanakları

Adli Bilimler mezunu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Araştırma ve Teknik İncelemeler Eğitim Şube Müdürlüğü, ), Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü Madde Kullanımı ile Mücadele Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, İnterpol Şube Müdürlüğü’nde, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’yla beraber balistik, toksikoloji, belge ve el yazılarının incelenmesi, DNA analizleri, nesep tayini, yanıcı-parlayıcı- patlayıcı madde ve atıkları, ateşli silah ve atıkları, adli entomoloji, adli botanik, adli biyolog, adli kimya bilirkişisi olarak çalışma imkânlarına sahipler.

Biyomühendislik Bölümü

Biyomühendislik Bölümü İş Olanakları

Biyomühendislik Bölüm mezunları, ilaç endüstrisi, medikal aygıtlar, genetik, biyoteknoloji, enerji, tarımsal ilerlemeler, çevre ıslahı ile ilgili çeşitli endüstrilerde üretim ve araştırma alanlarında çalışma olanaklarına sahipler.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İş Olanakları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretiminin yapılması, elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesinin yapılması, Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımının yapılması, Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar gibi alanlarda çalışabilirler.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği  Bölümü İş Olanakları

Endüstri Mühendisliği mezunları ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel alanlarda çalışabilirler. Bu bağlamda iş olanakları geniştir. Dolayısıyla özel sektör ve kamu kuruluşlarında verimliliğin artırılmasını, kaynakların optimal kullanımını ve gereksinimleri en iyi şekilde karşılayan ürün, süreç ve sistem tasarımlarının ortaya konulmasını sağlayan alanlarda çalışabilirler.

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü İş Olanakları

Kimya-Biyoloji Mühendisliği mezunları sağlık, ilaç, gıda, tarım, malzeme, enerji, elektronik ve bunlar gibi daha birçok sektörde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İş Olanakları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları biyoteknoloji şirketleri, ilaç endüstrisi, çevre ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlar, hastaneler, tüp bebek merkezleri ve tanı laboratuvarları, biyomedikal cihaz şirketlerinde iş olanaklarına sahipler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği İş Olanakları

Bilgisayar mühendisliği bölümü mühendislik dalları arasında iş olanakları oldukça geniştir. Özellikle bilgisayar mühendisleri teknoloji, iletişim ve bilişim şirketlerinde genel olarak istihdam edilmekle birlikte devlet kurumlarında ve üniversitelerde de iş imkânlarına sahipler. Çalışma alanları da farklı olmakla birlikte, ürün geliştirmeden satış departmanlığına kadar geniş bir yelpazede çalışma alanları bulunmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse; bir ürünün geliştirilmesi, yazılım ve programlamanın olduğu her yerde bilgisayar mühendislerinin çalışma sahası vardır.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İş Olanakları

Beslenme ve diyetetik bölümü mezunları tüm sağlık kuruluşları (kamu ve özel hastaneler, üniversiteler), halk sağlığı merkezleri, besin sanayi, toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları) gibi yerlerde iş bulmaktadır. Araştırma ve akademik kariyer alanlarında besin ve beslenme konularının büyük bir orana ulaşması nedeniyle bu alanda da avantajları bulunmaktadır. Yemek üretim tesislerinde yönetici olmak da önemli iş olanaklarına sahipler.

 Çocuk Gelişimi Bölümü

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı merkezlerde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları’nda, Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde çalışma olanaklarına sahipler.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü İş Olanakları

Kamu ve özel hastanelerin ilgili kliniklerinde çalışabilirler. Ayrıca dil ve konuşma bozukluğu bulunan kişilere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirler. Kendilerine ait özel iş yerleri kurabilme imkânına sahipler.

Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü İş Olanakları

Gerek kamu ve özel hastanelerin kliniklerinde, gebe eğitim merkezleri, Aile ya da Toplum  Sağlığı Merkezleriyle üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri ya da Yüksekokullarının ebelik bölümlerinde akademisyen ebe olarak çalışabilirler.

Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi Bölümü İş Olanakları

Ergoterapi bölümünün iş olanakları her geçen gün artmaya başladı. Özellikle kamu ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, okullar, fabrikalar, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri, özel eğitim kurumlarında, adli kurumlar gibi yerlerde çalışma olanaklarına sahipler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İş Olanakları

Kamu, özel veya üniversite hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde  özel kliniklerde, spor kulüplerinde, endüstri ve sanayi tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda, evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevleri, bakım evlerinde, termal otellerde, belediyelerde, engelli okullarda ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışabilirler.  

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Bölümü İş Olanakları

Mezunlar, temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere,  koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin  verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma olanağına sahiptirler. Ayrıca “özel sağlık kabinleri” açarak mesleklerini  serbest olarak icra edebilirler. Öğrenciler eğitim-öğretimleri süresince stajlarını Üsküdar  Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde yürütebileceklerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunların çoğu özel sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Kamu kuruluşlarında da çalışma imkânı vardır. Bu bölümden mezun olan kişilerin iş imkânları oldukça geniştir.

Odyoloji Bölümü

Odyoloji Bölümü İş Olanakları

Devlet, özel veya üniversite hastanelerinin Odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Koklear implant ameliyatlarının hastanelerde yapılabilmesi için Odyolog, KBB hekimi ile birlikte zorunlu bulunması gereken meslek elemanıdır. Bunun yanı sıra işitme engellilere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirler. Bu alanda da Odyolog, işitme engelliler öğretmenleri ile birlikte zorunlu bulunması gereken meslek elemanıdır. Özel sektörde işitme cihazı firmalarında sorumlu müdür olarak çalışma olanağına sahipler.

 Ortez Protez Bölümü

Ortez Protez Bölümü İş Olanakları

Ortez-Protez atölyesi bulunan devlet ve özel hastanelerde, üniversitelerde ve kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilirler.

 Perfüzyon Bölümü

Perfüzyon Bölümü İş Olanakları

Kamu ve özel sektörde sağlık alanında iş bulma sıkıntısının yaşanmayacağı bir alandır.

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü İş Olanakları

Devlet hastanelerinde, üniversite  vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli  Sandığı, BAĞ-KUR, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili  birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri  kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışma olanaklarına sahipler

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Bölümü İş Olanakları

Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan kişiler; Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının  Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet  Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel  Sekreterliği; İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Cezaevleri, Çocuk  Mahkemeleri; Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal  Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri  Bakanlığı ve bağlı birimlerinde gibi kamu kurumları; Kamu veya özel sektöre bağlı Hastaneler, Sağlık Ocakları, Okullar  Çocuk Bakım Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Toplum Merkezleri, Kadın  Sığınma Evleri, Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri; Yaşlı Dayanışma Merkezleri, Sokak Çocukları Merkezleri, Anaokulları,  Okullar ve Sivil toplum kuruluşları ile vakıflar da çalışma imkânına sahiptirler.

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ön Lisans Programları

2 yıllık programları arasında özellikle sağlıkla ilgili alanlar adaylar tarafından daha fazla tercih edilmektedir.  Gerekçesi ise her geçen gün sağlık alanındaki taleple birlikte 2 yıllık programları adayı kısa sürede mesleğe hazırlamasıdır. Dolayısıyla bu programları tercih etmedeki diğer bir gerekçesi de sağlık alanındaki meslek elemanı talebinin hem kamuda hem de özel sektörde süreklilik gösterdiği için çalışma olanakları geniştir.