Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi

1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi
(USCOM'22)

28-29 Mayıs 2022
Üsküdar Üniversitesi NP Diş ve Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu

https://uscom.uskudaruniversitesi.edu.tr/2022

 

28 Mayıs 2022, Cumartesi

10:00

 

 

09:00 – 10:00

Karşılama ve Açılış Töreni

 

10:00 – 10:50

Açılış Konuşmaları

 

Mustafa ŞANVERDİ

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi/Kongre Başkanı

 

Doç. Dr. Zozan GÜLEKEN

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Haydar SUR

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektör ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

10:50 – 12:20

1. Oturum;

Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Hikmet KOÇAK

10:50 – 11:05

Nörolog Olmak

Prof. Dr. Sultan TARLACI

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

11:05 – 11:20        

 

Patolog Olmak    

Prof. Dr. Aptullah HAHOLU

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

11:20 – 11:35

Tükenmişlik

Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

11:35 – 11:50        

               

Cerrah Olmak

Prof. Dr. Murat KALEMOĞLU

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

11:50 – 12:05

Kalp Cerrahisinde20.Yüzyıldan 21.Yüzyıla

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

12:05 – 12:20

Değişen dünyada Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıklarına Klinik Yaklaşımlar

Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

12:20 – 13:00

Öğle Arası

 

 

13:00 – 15:00

1.Sözel Bildiri Oturumu;

Oturum başkanı;

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe BALLI ALTUĞLU

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yazılım Mühendisliği

15:00 – 15:30

Kahve Arası

 

 

15:30 – 15:45

Farmakogenetik Yaklaşımlar 

Prof. Dr. Korkut ULUCAN

Marmara Üniversitesi Diş Fakültesi

 

 

15:45 – 17:30

2.Sözel Bildiri Oturumu;

Oturum Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kireçtepe Aydın

Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Sağlam Uçar

Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 

 

29 Mayıs 2022, Pazar

10:00

 

 

10:00 – 10:50

Öğrenci Konseri

 

 

10:50 – 12:20

2. Oturum;

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Zozan Güleken,

Doç. Dr. Türker Ergüzel

10:50 – 11:05

Bilim İnsanı Olmak

Prof. Dr. Tayfun UZBAY

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

11:05 – 11:20

Nörolojinin Tanı ve Tedavi Açısından Geleceği

Prof.Dr. Barış Metin

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

11:20 – 12:20

Moleküler Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, Kök Hücre Tedavileri, Hastalıklarda in Silico çalışmalar, Epigenetik

Prof. Dr. Muhsin KONUK, Prof. Dr. Sevim IŞIK, Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN, Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZKAN OKTAY, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ÖZDEMİR
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, .Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 

 

12:20 – 13:00

Öğle Arası

 

 

13:00 – 15:00

3.Sözel Bildiri Oturumu;

Oturum başkanları;

Uzman Diyetisyen Özden ÖRKÇÜ

NP İstanbul Beyin Hastanesi

Dr. Öğretim Üyesi Remziye KESKİN

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. İdil ARASAN DOĞAN

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğretim Görevlisi

 

 

15:00 – 15:30

Kahve Arası

 

 

15:30 – 17:30

Poster Sunumu

 

 

17:30 – 18:30

Ödül Töreni ve Kapanış

 

 

15:00 – 17:00

Atölye Çalışmaları;

Onkolojik-psikoloji

Dr. Öğretim Üyesi Remziye KESKİN

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Müdür Yardımcısı

Azheimer Hastalığında Gerçek Karar Verici: Hasta Yakını:

Öğr. Gör. İdil ARASAN DOĞAN

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğretim Görevlisi

    

Juri üyeleri;

Prof.Dr. Hikmet KOÇAK

Doç. Dr. Zozan Güleken

Prof.Dr. Cumhur Taş

Doç. Dr. Türker Ergüzel

Dr. Öğretim Üyesi Remziye KESKİN

Dr. Öğretim Üyesi Tugçe Ballı

Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kireçtepe Aydın

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Sağlam Uçar

Arş. Gör. Yelda İbadi,

Öğr. Gör. İdil Arasan Doğan

Uzman Diyetisyen Özden ÖRKÇÜ 

 

1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi