Tabiatta Mizan Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Konferansı

Tabiatta Mizan Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Konferansı

15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 15:00
Güney Yerleşke, Kuzguncuk Salonu

Üniversite Kültürü dersi kapsamındadır.

Tabiatta Mizan Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Konferansı