Said Nursî ve Hadis

Rinap Aylık Sohbetleri: Said Nursî ve Hadis
27 Ocak 2022 Perşembe 20.30

Konuk:
Prof. Dr. Mehmet Bilen
Dicle Üniversitesi

Moderatör:
Prof. Dr. İbrahim Özdemir
Üsküdar Üniversitesi

ZOOM
ID: 571 145 65 40
Passcode: 888555

Said Nursî ve Hadis