Çocuk Adalet Sistemi

Çocuk Adalet Sistemi

Moderatör: Öğr. Gör. Ezgi TESİR
Üsküdar Üniversitesi
SHMYO Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı

Konuk: Prof. Dr. İsmail Barış
Üsküdar Üniversitesi
SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı 

13 Haziran 2022, Pazartesi, 13.30

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke 215 No’lu Sınıf

Üniversite Kültürü dersi kapsamındadır.

Çocuk Adalet Sistemi