Hemşirelik Bölümü

Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık: İsteğe Bağlı Puan Türü: MF-3

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE KLİNİK VE UYGULAMA ALANLARININ VARLIĞI, MEZUNİYET SONRASI İŞ GARANTİSİ.


Hemşirelik Bölümü Hakkında;

Hemşirelik Bölümü

Bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde,  sağlık bakım gereksinimlerinin saptanmasında ve bu gereksinimlerin mesleki  standartlara göre karşılanabilmesinde en çok ihtiyaç duyulan sağlık  profesyonelleri,  sağlığı  etkileyebilecek  gelişim ve değişimleri  duyarlılıkla izleyen ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduran  kişilerdir.hemşirelerdir. Hemşirelik, sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde  ise gerekli tedavi ve bakım  sağlanabilmesi için planlayan, uygulayan,  değerlendiren bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

Hemşirelik bölümünün amacı;

Bilim ve sanattan oluşan bu sağlık  disiplinine, birlikte çalışacağı sağlık ekibinin nitelikli, etkin ve etkili bir  üyesi olarak   işlevlerini yerine getirebilecek, eğitim, yönetim  ve araştırmalarda rol alabilecek ve tüm bunları yerine getirirken de mesleki  etik ilkelerini göz önünde bulunduracak profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik bölümüakademik ve teknolojik gelişmeler içerisinde güncel kalmak  ve kanıta-bilgiye dayalı olarak işgörmek zorunda olan,  uzmanlaşarak dallara ayrılan bir meslek  grubudur. Hemşireler, yaşamı tehdit eden/edebilecek komplikasyonların tanınmasında  ve önlenmesinde ve böylece, mortalite ve morbiditenin azaltılmasında, bakım, ve  rehabilitasyon hizmetlerini sürdürdükleri için, önemleri gün geçtikçe  artmaktadır.

Mezunlar, temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere,  koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin  verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma olanağına sahiptirler.

Ayrıca “özel sağlık kabinleri” açarak mesleklerini  serbest olarak icra edebilirler. Öğrenciler eğitim-öğretimleri süresince stajlarını Üsküdar  Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde yürütebileceklerdir.