Öğr.Gör. Öznur Özge ÖZCAN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Fizyoterapi / Elektronörofizyoloji - Program Başkanı

oznurozge.ozcanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8992-0556

Kısa Özgeçmiş

Öznur Özge ÖZCAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Özcan, halen Üsküdar Üniversitesi Moleküler Nörobilim Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Investigation of Nutrition Status In Patients Irritable Bowel Syndrome

Journal of Health Services and Education (2021)

The Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • MODERN TEHDİTLERE KARŞI AŞI UYGULAMALARI, 2022.
 • SARS CoV-2 Salgını için Bireysel Risk Yönetiminde Potansiyel Proflaktik ve Terapötik Stratejiler, 2022.
 • BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 • Peptide Vaccine in Cancers, 2021.
 • Antioxidant Peptides, 2021.
 • Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 • New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype, 2020.

Projeler > Projeler

 • Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 • KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 • COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Her Yönüyle Havsa Sempozyumu, 2022.
 • International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), 2021.
 • 20th International Conference on Sport Medicine and Sport Science, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Elektronörofizyoloji, (2021 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index