Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü


Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık: İsteğe Bağlı Puan Türü: MF-3

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Bölümü'nün amacı;.

Fizyoterapi Bölümü

  • Fizyoterapi ve rehabilitayon kas iskelet sistemi bozukluklarında fonksiyonun düzeltilmesi, minimuma indirilmesi, çok yönlü fizik tedavi yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin artırılmasının yanı sıra hasta engelli sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetesini planlamaktır. Nüfusun giderek yaşlanması, bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde sağlığın bilinçli korunması gereği koruyucu ve tedavi edici yaklaşımları içermektedir.  Fizyoterapistler ortopedik rehabilitasyon, nöroloji ve nöroşiruriji rehabilitasyonu, kardiyopulmoner  rehabilitasyon, serebral paralizi, el cerrahi rehabilitasyonu, kas hastalıkları ve rehabilitasyonu, romatizmal hastalıklar, kadın sağlığı, sporcu sağlığı ve mesleki rehabilitasyon gibi alanlarda uygulama yapan kişilerdir.   Kendi mesleki otonomisine sahip bir bilim dalıdır.
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programda Verilen eğitim:

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  lisans programında öğrencilere mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik olarak sistematik bir mesleki eğitim verilir. Dört yıllık program boyunca birinci yıl temel ve mesleki giriş dersleri yoğunlukta olup öğrencide mesleki bir temel oluşturulmaya çalışılır. İkinci ve üçüncü yıllarda, almış oldukları mesleki derslerin yanı sıra spesifik hastalık  ve yaş gruplarına özel fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve terapatik yaklaşım eğitimlerini alırlar. Dördüncü yıl ise öğrenciler üç yıl boyunca öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldukları bir klinik uygulama eğitimi alırlar. Ayrıca öğrenciler, 2. Ve 3. yaz dönemlerinde zorunlu yaz stajı yapmak durumundadırlar. Verilen dört yıllık eğitimin sonunda varılmak istenen hedef; mesleki etik ve otonomiye sahip, bilgili, sorumluluk alabilen ve mesleki uygulama becerisi kazanmış, mesleğini icra edebilecek alt yapıya sahip fizyoterapistleri  yetiştirmektir.
  • Fizyoterapist,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  bölümünden mezun olanlara verilen ünvandır. 

  • İş imkanı olarak Fizyoterapistler ; 

  • Devlet, özel veya üniversite hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde  özel kliniklerde, spor klüplerinde, endüstri ve sanayii tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda, evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevleri, bakım evlerinde, termal otellerde, belediyelerde, engelli okullarda ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışabilirler.  Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilirler.