Perfüzyon Bölüm HakkındaPerfüzyon Bölümü;

26 Nisan 2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubuna perfüzyonist denmektedir.  Yasaya göre perfüzyonist olmak için ya 4 yıllık perfüzyon lisansı ya da perfüzyon yüksek lisansı mezuniyeti gerekmektedir.

Perfüzyonist;

Perfüsyonist'in sorumluluk ve becerileri kalp-akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımıyla kan dolaşımının devamını sağlamak, karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makine ile diyaliz makinesini kurup çalıştırmak gibi özetlenebilir. Alan bilgisinin yanı sıra ameliyathane ve anestezi hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olması; hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nca 2009 yılında yayımlanan “İl Sağlık Müdürlükleri İl İnsan Kaynakları Planlama Rehberi” adlı rehber kitapta bütün sağlık mesleklerine olan ihtiyacın ne şekilde belirleneceğine ilişkin ifadede “Kardiyovasküler cerrahi merkezleri dikkate alınarak, merkez olarak planlanacaktır” denmektedir. 

Ülkemizde 46 ilde kalp cerrahisi ve anjiyografi hizmeti verilmektedir. Bu hizmeti veren toplam 207 merkez bulunmakta ve 350.537 kişiye bir merkez düşmektedir. Yılda yaklaşık 70.000 koroner anjiyografi yapılmaktadır. Koroner kalp hastalıklarının en yaygın kronik hastalıklar arasında olması ve 1400 kalp damar cerrahına ikişer perfüzyonist yaklaşımıyla 2800 perfüzyonist ihtiyacımız bulunduğu dikkate alınırsa eldeki sayı ise 300-500 arasında perfüzyonistin çok az bir sayı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle gelecekte iş bulma sıkıntısının yaşanmayacağı ve mesleki tatminin yüksek olduğu bir meslek olarak perfüzyonistliğin önü açıktır.