Ebelik Bölümü

Ebelik Alanında Yüksek Kalitede Eğitim Sunuyoruz


Ebelik Bölümü Nedir?

Ebeler, doğum, gebelik ve doğum sonrası dönemde annelerin, yeni doğan döneminde ise bebeklerin sağlığını geliştirmek, korumak, sürdürmek ve tedavi etmek amacıyla izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim yapan sağlık uzmanlarıdır.  Binlerce yıllık insanlık mirası olan doğal, normal doğumları yaptıran, aile planlaması hizmetlerini yürüten,  böylece kadın, çocuk, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunan kişilerdir.

Ebelik Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi Ebelik Bölümünde dört yıllık teorik ve klinik eğitim sunulmaktadır. Bölümü tamamlayanlar yetkin birer sağlık profesyoneli olarak kariyerlerine devam etmektedir. Bölüm kapsamında, ülke gereksinimlerine göre kamu ve özel sağlık kuruluşlarında hizmet verebilecek kapsamlı bilgi ve becerilere sahip,  ebelik değerleri ve etik değerleri özümsemiş, ana-çocuk sağlığı ve kadın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen profesyonel ebeler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ebelerin Çalışma Alanları Nelerdir?   

Ebeler, kamu ve özel hastaneler, gebe izlem ve aile planlaması poliklinikleri,  doğum ve doğum sonrası bakım klinikleri, gebe eğitim merkezleri, Aile, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, Evde Bakım Kuruluşlarında Klinisyen Ebe olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri ya da yüksekokullardaki Ebelik bölümlerinde Akademisyen Ebe olarak görev yapmaktadır.