Ebelik - Bölüm Hakkında


Ebelik Bölümü'nün Misyonu; İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilime katkı sağlayan, özgür ve çok yönlüdüşünce gücüne sahip, sorumluluk sahibi, sağlık alanında disiplinler arasıişbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, insani değerlere saygılı, sağlıketiği ilkelerine uyan, ebelik alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir

Vizyonu ise, ulusal ve uluslararası sağlık alanında, güvenilen ve tercih edilen ebeler yetiştiren bir okul olmak

Ebelik Programının Amaç ve Kapsamı; Gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde annelerin,  yenidoğan döneminde bebeklerin sağlığını geliştirmek, korumak, sürdürmek ve tedavi etmek amacıyla izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim yapan,  binlerce yıllık  insanlık mirası olan doğal/normal doğumları yaptıran, aile planlaması hizmetlerini yürüten,  böylece kadın, çocuk, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunan,  ülke gereksinimlerine göre kamu ve özel sağlık kuruluşlarında hizmet verebilecek kapsamlı bilgi ve becerilere sahip,   ebelik değerleri ve etik değerleri özümsemiş, ana-çocuk sağlığı ve kadın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Eğitim

Dört yıllık teorik ve klinik eğitim sonunda öğrenciler,  yetkin birer sağlık profesyoneli olarak mezun olacaklardır.

İş ve Kariyer Olanakları

Kamu ve özel hastaneler (gebe izlem ve aile planlaması poliklinikleri,  doğum ve doğum sonrası bakım klinikleri )

Gebe eğitim merkezleri

Aile ya da Toplum  Sağlığı Merkezleri

  • Evde Bakım Kuruluşlarında klinisyen ebe,

  • Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri ya da Yüksekokullarının ebelik bölümlerinde akademisyen ebe olarak görev yapabilirler