Dr.Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

SBF / Hemşirelik

meftun.akgunuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5094

ORCID ID: 0000-0002-9839-2203

Kısa Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Meftun Akgün 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur ve Ahmet Rıfat Canayakın Lisesi mezunudur. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulunu,  1992 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunu bitirmiştir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • YOĞUM BAKIMDA NAZOGASTRİK TÜP İLE BESLENEN HASTALARA UYGULANAN ABDOMİNAL AROMATERAPİ MASAJININ GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLARA ETKİSİ, 2020.
 • HEMŞİRELERİN KAN TRANSFÜZYONUNA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE UYGULAMA BASAMAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • Ankilozan spondilit hastalarında ağrı düzeyi ve ağrı ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi, 2019.
 • YAŞLILARDA AROMATERAPİ MASAJININ UYKU KALİTESİ VE UYKULULUK DÜZEYİNE ETKİSİ, 2019.
 • Kemoterapi alan hastalarda periferal nöropatiye bağlı ağrı ile ilgili faktörlerin ve ağrının günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkisinin belirlenmesi, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Maltepe University International Student Congress-, 2022.
 • 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2022.
 • I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 • HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 • 4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, 2021.
 • 2.uluslararası iç hastalıkları hemşireliği kongresi, 2020.
 • EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, 2020.
 • 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Mezuniyet Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İlk Yardım ve Acil Bakım, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İlaç Güvenliği ve Yönetimi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Cerrahi Hastalıklar ve Bakım, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index