Dr.Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

SBF / Hemşirelik

meftun.akgunuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5094

ORCID ID: 0000-0002-9839-2203

Citation : 175 | h-index : 7 | i10-index : 4


Araştırma Alanları

cerrahi, yogun bakım, acil, tamamlayıcı tedaviler, GİS cerrahisi

Kısa Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Meftun Akgün 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur ve Ahmet Rıfat Canayakın Lisesi mezunudur. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulunu,  1992 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunu bitirmiştir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. ARİTMİ KLİNİĞİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARDA FLEBİT GELİŞME DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, 2022.
 2. YOĞUM BAKIMDA NAZOGASTRİK TÜP İLE BESLENEN HASTALARA UYGULANAN ABDOMİNAL AROMATERAPİ MASAJININ GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLARA ETKİSİ, 2020.
 3. HEMŞİRELERİN KAN TRANSFÜZYONUNA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE UYGULAMA BASAMAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 4. Ankilozan spondilit hastalarında ağrı düzeyi ve ağrı ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi, 2019.
 5. YAŞLILARDA AROMATERAPİ MASAJININ UYKU KALİTESİ VE UYKULULUK DÜZEYİNE ETKİSİ, 2019.
 6. Kemoterapi alan hastalarda periferal nöropatiye bağlı ağrı ile ilgili faktörlerin ve ağrının günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkisinin belirlenmesi, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, 2022.
 2. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER`22), 2022.
 3. Maltepe University International Student Congress-, 2022.
 4. 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2022.
 5. I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 6. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 7. 4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, 2021.
 8. 2.uluslararası iç hastalıkları hemşireliği kongresi, 2020.
 9. EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, 2020.
 10. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Mezuniyet Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2020 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 2. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 3. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 4. İlk Yardım ve Acil Bakım, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 5. İlk Yardım ve Acil Bakım, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 6. Sağlığın Değerlendirmesi, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 7. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 8. Cerrahi Hastalıklar ve Bakım, (Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)