Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

SBF / Hemşirelik

meftun.akgunuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Meftun Akgün 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur ve Ahmet Rıfat Canayakın Lisesi mezunudur. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulunu,  1992 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunu bitirmiştir.

Marmara Üniversitesi Hastanesinin Özel Cerrahi Servisi, Yoğun Bakım ünitelerinde hemşire ve süpervizör hemşire olarak 9 yıl görev yapmıştır. Daha sonra, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda 11 yıl araştırma görevlisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 5 yıl araştırma görevlisi ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde bir yıl öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans, 2007 yılında ise aynı üniversitede yine Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamıştır.

2014 yılında Üsküdar Üniversitesinde Dr.Öğr. Üyesi unvanı ile öğretim üyesi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde göreve başlamıştır.