Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Filiz EYÜBOĞLU

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

filiz.eyubogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1987 Selçuklu/KONYA’da doğan Filiz Eyüboğlu, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden lisans mezunu olduktan sonra, 2013 yılında yine Hacettepe Üniversitesi’nde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.