Sanat ve Görsel Eğitim Laboratuvarı

Diş Hekimliğinde el becerileri çok önemlidir. Fakat bu el becerisinin geliştirilmesinin temelinde analitik düşünce becerileri ve görsel düşünme yetenekleri yer almakta. Eğitim sistematiğimizde bu kavramları ilk dersten itibaren geliştirmeye odaklanmak temel kavramlarımızdan birisi. Bu amaçla kurduğumuz laboratuvarımızda bir güzel sanatlar öğretim üyesi liderliğinde diş hekimliği derslerine paralel olarak 3 yarıyıl yoğun bir programla öğrencilerin, görsel algılamayı, teşhis becerilerini, analizi, empatiyi, takım oluşturmayı, hasta iletişim becerilerini, esnekliği ve kültürel duyarlılığı artırmak amacı ile resim, heykel ve bu konuda diğer çalışmaları yapabileceği bu nitelikteki Türkiye’deki tek laboratuvardır.

Envanter eklenmemiş.
Prof.Dr. Yumuşhan GÜNAY

Diş Hekimliği Fakültesi /Temel Bilimler Bölümü Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Yumuşhan GÜNAY / (0216) 400 2222 : 3230