Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARASAKAL

SHMYO - Müdür Yard. / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı / Radyoterapi / ÜSUZEM Müdür Yardımcısı

omerfaruk.karasakaluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5107

ORCID ID: 0000-0001-7803-3249

Citation : 19 | h-index : 3 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ömer Faruk Karasakal Sakarya’da doğdu. Mithatpaşa Şükrü Ayna Lisesi ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında biyokimya alanında yüksek lisansını yaptı. Ayrıca 2013 yılında aldığı eğitimin ardından T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı sınavından başarılı olarak uzman oldu. Halen, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmekte ve Üsküdar Üniversitesi SHMYO’da Öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUYLA İLİŞKİLİ CDH8 VE CDH10 GENLERİNDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİKO ANALİZİ, 2022.
 • ALZHEIMER HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİKO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 • NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR İLE İLİŞKİLENDİRİLEN GABRA1, GABRB1 VE GABRB3 GENLERİNDEKİ YANLIŞ ANLAMLI SNP’LERİN BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification, and Characterization, Chapter 2. Introduction to Vaccination, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSUZEM Müdür Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • M.Y.O. Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Vocational Health School, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Klinik Biyokimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Klinik Biyokimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Çalışma Ortamında Biyolojik Etkenler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Çalışma Ortamında Biyolojik Etkenler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Tıbbi Analiz Teknikleri II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index