Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARASAKAL

SHMYO - Müdür Yard. / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı / Radyoterapi / ÜSUZEM Müdür Yardımcısı

omerfaruk.karasakaluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5107

ORCID ID: 0000-0001-7803-3249

Documents : 8 | Citation : 15 | h-index : 3

Citation : 33 | h-index : 4 | i10-index : 0

: 1
: 10

Araştırma Alanları

Biyokimya, Biyoenformatik, Moleküler Biyoloji

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karasakal Sakarya'da doğdu. Mithatpaşa Şükrü Ayna Lisesi ve Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı'nda biyokimya alanında yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca 2013 yılında aldığı eğitimin ardından T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavını başarıyla geçerek C-Sınıfı uzman oldu. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamlayarak mezun olmuştur. Halen Üsküdar Üniversitesi SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında Dr.Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.
 
Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince alanında birçok eğitime katılmış, LC-MS/MS, GCMS-QP2010 Ultra, Biospectrum Jel Görüntüleme sistem/cihaz kullanım sertifikalarını almış, ulusal/uluslararası bildiriler yapmış, alanında akademik makaleler yayınlamıştır.
 
Enzim İnhibisyonu, Enzim Kinetiği, Antioksidan Enzimler, Oksidatif Stres, Toksikoloji, Su Toksikolojisi, Kromatografik/Spektrofotometrik Yöntemler, Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler ve in siliko analizlerde Dr. Ömer Faruk KARASAKAL 'ın özel araştırma alanları arasındadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR KULLANILARAK OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE İLİŞKİLİ KCND2 VE KCNJ10 GENLERİNDEKİ SNP’LERİN ANALİZİ, 2023.
 2. AKÇAAĞAÇ ŞURUBU İDRAR HASTALIĞI (MSUD) İLE İLİŞKİLENDİRİLEN BCKDHA VE BCKDHB GENLERİNDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN IN SILICO ANALİZİ, 2023.
 3. HUNTİNGTON HASTALIĞI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN ERN1 VE TRAF2 GENLERİNDEKİ YANLIŞ ANLAMLI SNP'LERİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, 2023.
 4. NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARLA İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİKO ANALİZİ, 2023.
 5. SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİ İÇİN SNP’LERİN DEĞERLENDİLİMESİ VE IN SILICO MOLEKÜLLERİN TASARIMI, 2023.
 6. EGE BÖLGESİNE AİT ZEYTİN YAPRAKLARINDAKİ OLEUROPEİN İÇERİĞİNİN HPLC İLE TESPİTİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ, 2023.
 7. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUYLA İLİŞKİLİ CDH8 VE CDH10 GENLERİNDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİKO ANALİZİ, 2022.
 8. ALZHEIMER HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİKO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 9. NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR İLE İLİŞKİLENDİRİLEN GABRA1, GABRB1 VE GABRB3 GENLERİNDEKİ YANLIŞ ANLAMLI SNP’LERİN BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification, and Characterization, Chapter 2. Introduction to Vaccination, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 2. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, 2023.
 2. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 3. 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 4. 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 5. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSUZEM Müdür Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 10. M.Y.O. Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Vocational Health School, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, (2019 - Devam ediyor.)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Tıbbi Biyoloji ve Genetik, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Tıbbi Biyoloji ve Genetik, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Biyokimya, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Tıbbi Analiz Teknikleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Tıbbi Analiz Teknikleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 12. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 13. Klinik Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Klinik Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 19. Temel Biyoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)