Prof.Dr. Ahmet KONROT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü

ahmet.konrotuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4100

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0196-7243

Documents : 3 | Citation : 1 | h-index : 1

Citation : 728 | h-index : 11 | i10-index : 13

: 3
: 0

Araştırma Alanları

dil ve konuşma bozuklukları,dil ve konuşma terapisi,kekemelik,akıcılık bozuklukları,dilbilimi,sesbilimi,özel eğitim,işitme engellilerin eğitimi, koklear implant

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4

Kısa Özgeçmiş

1948 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Eskişehir Maarif Koleji'nden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü'nden İngilizce Öğretmeni olarak mezun olmuştur. Siirt Batman Lisesi'nde İngilizce Öğretmenliği, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde İngilizce Okutmanlığı yapmıştır. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak İngiltere'ye gönderilmiştir. Essex Üniversitesi'nde Uygulamalı Dilbilimi ve Fonetik alanında Mezuniyet Sonrası Diploma almıştır. Yine aynı üniversitede Dilbilimi (Deneysel Sesbilimi) alanında doktora yaptı. Doktorasının ardından İngiliz Hükümeti Teknik Yardımlaşma Bursunu kazanarak Londra'da Dil ve Konuşma Terapistliği lisansı alarak Türkiye'ye dönmüştür. Dönüşünde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde göreve başlamıştır. Bu fakültede Özel Eğitim Bölümü'nün kurulmasında görev almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Müzik eğitiminin, dil ve konuşma terapisi öğrencilerinin ses bozukluklarını değerlendirme becerilerine yönelik etkileri: Karma yöntem çalışması, 2023.
 2. Okul öncesi, sınıf ve özel eğitim öğretmenliği öğrencilerinin kekemelik hakkındaki bilgilerinin ve tutuma yönelik görüşlerinin incelenmesi, 2023.
 3. 5-7 yaş arası fonksiyonel konuşma sesi bozukluğu olan ve olmayan çocukların motor yeterlik, praksis ve dil performanslarının incelenmesi, 2023.
 4. Dil ve konuşma terapisi bölümü öğrencilerinin kekemelik ve normal akıcısızlık belirtilerine yönelik ifadeleri, 2023.
 5. Kekeleyen ve kekelemeyen yetişkinlerin yüz ifadelerindeki duygu etiketlemelerinin karşılaştırılması, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısında Dil ve Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi, 2021.
 2. KiddyCAT-TR / KEKELEYEN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN İLETİŞİM TUTUM TESTİ KiddyCAT-TR / KEKELEYEN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN İLETİŞİM TUTUM TESTİ, 2021.
 3. Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, 2020.

Projeler > Projeler

 1. Vokal Dayanıklılığın Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Stratejiler ile Ses Terapisinde kullanılan Farklı Yöntemlere İlişkin Etkilerin Non-invaziv ve Biyokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi-Yeni Bir Yaklaşım, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. “Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu”, 2023.
 2. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 3. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 4. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 5. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 6. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 7. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 8. 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2023.
 9. 30th CUP Congress, 2023.
 10. Voiceİstanbul2022, 2022.
 11. 3. Nörobilim Kongresi, 2019.
 12. 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, 2019.
 13. 3. ÖZEL EĞİTİMDE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN ROLÜ ve EĞİTİM NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI TÜRKİYE BULUŞMALARI, 2019.
 14. 1. Ulusal Akıcısızlık Sempozyumu, 2019.
 15. 1. Ulusal Akıcılık Bozuklukları Sempozyumu, 2019.
 16. 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 17. 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, 2019.
 18. 2. PDR Zirvesi, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Dil ve Konuşma Terapisi, (2018 - Devam ediyor.)
 4. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSESKOM, (2018 - Devam ediyor.)
 5. Yönetim / Management, Senatör (Fakülte Temsilcisi), (2018 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2018 - 2019)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 11. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Dil ve Konuşma Terapisi, (2014 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyeliği 2022

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Konuşmaya Dayalı Dilin Dilbilimsel Yöntemlerle Çözümlenmesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma ve Proje Geliştirme IV, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 3. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 4. İleri Klinik Uygulama: Motor Konuşma Bozuklukları, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Mesleki Etik, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Konuşma Bilimi ve Akustik Sesbilim, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Klinik Dilbilim, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Dil ve Konuşma Terapisinde Güncel Konular, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 10. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Dil ve Konuşma Terapisinde Elektrofizyoloji ve Eleketroterapi Teknikleri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Söyleyiş Sesbilimi (Fonetik), (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Kekemelik Araştırmaları, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)