Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Ahmet KONROT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü

ahmet.konrotuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4100

ORCID ID:

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1948 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Eskişehir Maarif Koleji'nden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü'nden İngilizce Öğretmeni olarak mezun olmuştur. Siirt Batman Lisesi'nde İngilizce Öğretmenliği, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde İngilizce Okutmanlığı yapmıştır. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak İngiltere'ye gönderilmiştir. Essex Üniversitesi'nde Uygulamalı Dilbilimi ve Fonetik alanında Mezuniyet Sonrası Diploma almıştır. Yine aynı üniversitede Dilbilimi (Deneysel Sesbilimi) alanında doktora yaptı. Doktorasının ardından İngiliz Hükümeti Teknik Yardımlaşma Bursunu kazanarak Londra'da Dil ve Konuşma Terapistliği lisansı alarak Türkiye'ye dönmüştür. Dönüşünde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde göreve başlamıştır. Bu fakültede Özel Eğitim Bölümü'nün kurulmasında görev almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 8
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
3. Nörobilim Kongresi 12 / 2019
1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi 11 / 2019
3. ÖZEL EĞİTİMDE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN ROLÜ ve EĞİTİM NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI TÜRKİYE BULUŞMALARI 10 / 2019
1. Ulusal Akıcısızlık Sempozyumu 03 / 2019
1. Ulusal Akıcılık Bozuklukları Sempozyumu 03 / 2019
1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi 03 / 2019
1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi 03 / 2019
2. PDR Zirvesi 03 / 2019

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Ana Bilim Başkanı Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı 2020
Bölüm Başkanlığı Dil ve Konuşma Terapisi 2020
Merkez Müdürü ÜSESKOM 2020
Yönetim Senatör (Fakülte Temsilcisi) 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Öğrenci Danışmanlığı 11-20 Öğrenci Danışmanlığı 2020
Ana Bilim Başkanı Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı 2019
Bölüm Başkanlığı Dil ve Konuşma Terapisi 2019
Merkez Müdürü ÜSESKOM 2019
Yönetim Senatör (Fakülte Temsilcisi) 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2019
Ana Bilim Başkanı Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı 2018
Merkez Müdürü ÜSESKOM 2018
Yönetim Senatör (Fakülte Temsilcisi) 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2018
Bölüm Başkanlığı Dil ve Konuşma Terapisi 2014

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Mesleki İngilizce V Lisans
2019-2020 GÜZ Mesleki İngilizce V Lisans
2019-2020 GÜZ Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Ses ve Yutma Bozukluklarının Temelleri Lisansustu
2019-2020 GÜZ Ses ve Yutma Bozukluklarının Temelleri Lisansustu
2019-2020 GÜZ Konuşmaya Dayalı Dilin Dilbilimsel Yöntemlerle Çözümlenmesi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma ve Proje Geliştirme I Lisansustu
2019-2020 GÜZ Yeterlilik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Özel Alan İleri Klinik Uygulama I Lisansustu
2019-2020 GÜZ Mezuniyet Projesi I Lisans
2019-2020 GÜZ Mezuniyet Projesi I Lisans
2019-2020 GÜZ Ses Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi Lisans
2019-2020 GÜZ Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Odyoloji Bilgisi Lisans
2019-2020 GÜZ Söyleyiş Sesbilimi (Fonetik) Lisans
2019-2020 GÜZ Söyleyiş Sesbilimi (Fonetik) Lisans
2018-2019 BAHAR Mesleki İngilizce VI Lisans
2018-2019 BAHAR Mesleki İngilizce VI Lisans
2018-2019 BAHAR Mesleki İngilizce VI Lisans
2018-2019 BAHAR Profesyonel Ses Kullanıcılarında Ses Terapisi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Yutma Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Konuşmaya Dayalı Dilin Sesbilgisel Çözümlenmesi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Dönem Projesi II Doktora
2018-2019 BAHAR Dönem Projesi I Doktora
2018-2019 BAHAR Akıcılık Bozuklukları ve Terapisi Lisansustu
2018-2019 BAHAR Mezuniyet Projesi II Lisans
2018-2019 BAHAR Mesleki Etik Lisans
2018-2019 BAHAR Konuşma Bilimi ve Akustik Sesbilim Lisans
2018-2019 BAHAR Hızlı Bozuk Konuşma ve Terapisi Lisansustu
2017-2018 BAHAR Dönem Projesi I Doktora
2017-2018 BAHAR Dil Konuşma Bozuklukları ve terapisinde Akademik Öğretim Becerileri II Doktora
2017-2018 BAHAR Mesleki Etik Lisans
2017-2018 BAHAR Özel Gereksinimli Bireyler Lisans
2017-2018 BAHAR Akıcılık Bozuklukları I Lisans
2017-2018 BAHAR Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Becerileri I Lisans
2017-2018 BAHAR Konuşma Bilimi ve Akustik Sesbilim Lisans
2017-2018 BAHAR Mesleki İngilizce VI Lisans
2017-2018 BAHAR Mesleki İngilizce IV Lisans
2018-2019 GÜZ Özgül Öğrenme Bozuklukları ve Disleksinin Temelleri Lisansustu
2018-2019 GÜZ Konuşmaya Dayalı Dilin Dilbilimsel Yöntemlerle Çözümlenmesi Lisansustu
2018-2019 GÜZ Dil ve Konuşma Terapisinde Güncel Konular Doktora
2018-2019 GÜZ Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Modelleri ve Proje Geliştirme Doktora
2018-2019 GÜZ Mezuniyet Projesi I Lisans
2018-2019 GÜZ Söyleyiş Ses Bilimi (Fonetik) Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index