Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Hakkında

Puan Türü: MF-3, İsteğe Bağlı Hazırlık  • Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nün amacı

  • Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının öncelikle önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise bu bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonunda görev alacak kendi bilim alanında yetişmiş, kalifiye sağlık meslek mensuplarını yetiştirmektir. Dil ve konuşma bozuklukları, erken çocukluk döneminden başlayıp yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede, bireyleri etkileyebilmektedir. Bu bakımdan ele alındığında dil ve konuşma bozuklukları alanı disiplinler arası etkileşimin gerekli olduğu ancak kendi mesleki otonomisine sahip bir bilim dalıdır.
  • Programda Verilen Eğitim:

  • Dil ve konuşma terapisi lisans programında öğrencilere mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik olarak sistematik bir mesleki eğitim verilir. Dört yıllık program boyunca birinci yıl temel ve mesleki giriş dersleri yoğunlukta olup öğrencide mesleki bir temel oluşturulmaya çalışılır. İkinci ve üçüncü yıllarda dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının özellikleri, tanılama yöntemleri ve her biri farklı bozukluklara ve hastalıklara yönelik özelleşmiş konuşma terapisi yöntemleri üzerine yoğun bir eğitim verilir. Dördüncü yıl ise öğrenciler üç yıl boyunca öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldukları bir klinik uygulama eğitimi alırlar. Ayrıca öğrenciler, yaz dönemlerinde zorunlu yaz stajı yapmak durumundadırlar. Verilen dört yıllık eğitimin sonunda varılmak istenen hedef; mesleki etik ve otonomiye sahip, bilgili, sorumluluk alabilen ve mesleki uygulama becerisi kazanmış, mesleğini icra edebilecek alt yapıya sahip dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir.
  • Dil ve konuşma terapisi bölümünden mezun olanlara dil ve konuşma terapisti unvanı verilmektedir.

  • Dil ve konuşma terapistleri;

  • Devlet, özel veya üniversite hastanelerinin ilgili kliniklerinde çalışabilirler. Bunun yanı sıra dil ve konuşma bozukluğu bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirler. Kendilerine ait özel iş yerleri kurabilecekleri gibi ilgili uzmanlarla birlikte oluşturdukları merkezlerde hizmet sunabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilirler.