Prof.Dr. Cumhur TAŞ

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / ARGE Koordinatörü

cumhur.tasuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2311

ORCID ID: 0000-0002-4998-5272

Citation : 1280 | h-index : 20 | i10-index : 28


Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Cumhur Taş 1981 yılında Ankara’ da doğmuştur. İlkokuli orta ve lise öğrenimini İzmir’ de tamamamış, İzmir Şemikler Lisesi mezunudur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Minnettarlığın dikkat yanlılığındaki rolü ve kabul ve kararlılık modeli ile incelenmesi, 2021.
 • Somatizasyon Bozukluğu Semptomlarının Empati Düzeyi Ve Anksiyete İle İlişkisi, 2019.
 • Sosyal Hizmet Merkezinden Yardım Almış Olan Kadınların Psikolojik Dayanıklılıklarına Etki Eden Faktörler: Act Modeli İncelemesi, 2019.
 • 5-6 Yaş Çocuklarında Elektronik Medya Maruziyetinin Dikkat, Muhakeme Ve Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi, 2019.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Olan Bireylerde Ve Sağlıklı Bireylerde Üst Biliş Düzeylerinin, Farkındalık Ve Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2018.
 • Üstbiliş Ve Ahlaki Üstbiliş İle Sebatlı Olma Arasındaki İlişkinin Eeg Tekniğiyle Gözlemlenmesi,, 2018.
 • Homofobi İle Kişilik Özellikleri, Saldırganlık Ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,, 2018.
 • Depresyon Tedavisinde Metakognisyon Eğitimi Grup Terapisinin (D-Mkt) Türk Kültüründeki Etkinliği,, 2017.
 • Genç Yetişkinlik Döneminde (25-35 Yaş) Duygusal Zekanın Karar Verme Stratejileri Üzerindeki Etkisi,, 2017.
 • Reklamlarda Kullanılan İnce Ve Büyük Beden Kadın Modellerin Kadın Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkileri, 2017.
 • Kocaeli Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Personelinde Anksiyete, Depresyon Ve Tükenmişlik Düzeyi, Üsküdar Üniversitesi, 2017.
 • Üst Düzey Yöneticilerle Diğer Çalışanlar Arası Makyavelyen Davranışlar Ve Kişilik Özellikleri Arası Farklar, Üsküdar Üniversitesi-, 2017.
 • Temporoparietal Bileşkenin Transkraniyal Doğru Akım İle Uyarımının Sağlıklı Gönüllülerde Sosyal Bilişsel Performans Üzerine Etkileri,, 2017.
 • Tehlikeli İşlerde Çalışanlarda Psikososyal Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi,, 2017.
 • Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan Duyguları Tanımlama Testi Oluşturulması Ve Geçerlilik İle Güvenilirliğinin Uygulanması,, 2016.
 • Obezite Kamu Spotları Örneğinde Negatif Ve Pozitif Çekiciliğin (Eeg) Beyin Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi, 2016.
 • Otizm'de Görülen Duyusal Bozuklukların Gelişim Basamaklarına Olan Etkisi, 2016.
 • Şizofreni Hastlarında Sosyal Yönelme Ve Kaçınma Davranışının Nöropsikolojisi Ve Nörofizyolojisi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, 2015.
 • Rumi Meditasyonun Beyin Üzerindeki Etkilerinin Nörogörüntüleme İle Değerlendirilmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, 2014.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 32

Şizofreni Hastalarının Annelerinin Zihin Kuramı Kapasitelerinin Hastalık Şiddeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Türk Psikiyatri Dergisi (2018)

Emotional contagion in mice The role of familiarity

Behavioural Brain Research (2014)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

Psikiyatride Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanımı

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

EEG findings during flow state

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2017)

Aile katılımlı sosyal bili etkile im tedavisi

Psikiyatride Güncel (2013)

Şizofrenide bilişsel onarım tedavisi

Psikiyatride Güncel (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Şizofrenide Bilişsel Onarım Terapisi, 2018.
 • EEG biomarkers in depression, 2017.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • jnbs, ISSN:2149-1909, 2013.

Projeler > Projeler

 • Beynini Çalıştır Kendini Yenile, 2017.
 • YENGEÇ Bireysel Rehabilitasyon Modeli (YENGEÇ Individual Rehabilitation Model - Ministry of Family and Social Policies), 2015.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ECNS Conference, 2018.
 • Joint Annual Meeting ECNS, 2014.
 • 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanı, (2017 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Psychopathology, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biological Basics of Psychology, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Basic Physiology, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide Biyolojik Temeller, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide Biyolojik Temeller, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index