Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Cumhur TAŞ

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / ARGE Koordinatörü

cumhur.tasuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2311

ORCID ID: 0000-0002-4998-5272

Citation : 794 | h-index : 17 | i10-index : 20

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Doç. Dr. Cumhur Taş 1981 yılında Ankara’ da doğmuştur. İlkokuli orta ve lise öğrenimini İzmir’ de tamamamış, İzmir Şemikler Lisesi mezunudur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Somatizasyon Bozukluğu Semptomlarının Empati Düzeyi Ve Anksiyete İle İlişkisi, 2019.
 • Sosyal Hizmet Merkezinden Yardım Almış Olan Kadınların Psikolojik Dayanıklılıklarına Etki Eden Faktörler: Act Modeli İncelemesi, 2019.
 • 5-6 Yaş Çocuklarında Elektronik Medya Maruziyetinin Dikkat, Muhakeme Ve Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi, 2019.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Olan Bireylerde Ve Sağlıklı Bireylerde Üst Biliş Düzeylerinin, Farkındalık Ve Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2018.
 • Üstbiliş Ve Ahlaki Üstbiliş İle Sebatlı Olma Arasındaki İlişkinin Eeg Tekniğiyle Gözlemlenmesi,, 2018.
 • Homofobi İle Kişilik Özellikleri, Saldırganlık Ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,, 2018.
 • Depresyon Tedavisinde Metakognisyon Eğitimi Grup Terapisinin (D-Mkt) Türk Kültüründeki Etkinliği,, 2017.
 • Genç Yetişkinlik Döneminde (25-35 Yaş) Duygusal Zekanın Karar Verme Stratejileri Üzerindeki Etkisi,, 2017.
 • Reklamlarda Kullanılan İnce Ve Büyük Beden Kadın Modellerin Kadın Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkileri, 2017.
 • Kocaeli Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Personelinde Anksiyete, Depresyon Ve Tükenmişlik Düzeyi, Üsküdar Üniversitesi, 2017.
 • Üst Düzey Yöneticilerle Diğer Çalışanlar Arası Makyavelyen Davranışlar Ve Kişilik Özellikleri Arası Farklar, Üsküdar Üniversitesi-, 2017.
 • Temporoparietal Bileşkenin Transkraniyal Doğru Akım İle Uyarımının Sağlıklı Gönüllülerde Sosyal Bilişsel Performans Üzerine Etkileri,, 2017.
 • Tehlikeli İşlerde Çalışanlarda Psikososyal Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi,, 2017.
 • Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan Duyguları Tanımlama Testi Oluşturulması Ve Geçerlilik İle Güvenilirliğinin Uygulanması,, 2016.
 • Obezite Kamu Spotları Örneğinde Negatif Ve Pozitif Çekiciliğin (Eeg) Beyin Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi, 2016.
 • Otizm'de Görülen Duyusal Bozuklukların Gelişim Basamaklarına Olan Etkisi, 2016.
 • Şizofreni Hastlarında Sosyal Yönelme Ve Kaçınma Davranışının Nöropsikolojisi Ve Nörofizyolojisi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, 2015.
 • Rumi Meditasyonun Beyin Üzerindeki Etkilerinin Nörogörüntüleme İle Değerlendirilmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, 2014.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 32
Prediction of Treatment Resistance in Obsessive Compulsive Disorder Patients Based on EEG Complexity as a Biomarker
Clinical Neurophysiology (2020)
Anatomical Connectivity Changes in Bipolar Disorder and Schizophrenia Investigated Using Whole Brain Tract-Based Spatial Statistics and Machine Learning Approaches
Neural Computing and Applications (2018)
Binomial Logistic Regression and Artificial Neural Network Methods to Classify Opioid Dependent Subjects and Control Group Using Quantitative EEG Power Measures
Clinical EEG and Neuroscience (2018)
Cortisol response to stress in schizophrenia: Associations with oxytocin, social support and social functioning
Psychiatry Research (2018)
Anatomical connectivity changes in bipolar disorder and schizophrenia investigated using whole-brain tract-based spatial statistics and machine learning approaches
Neural Computing and Applications (2018)
Assessing the relationship between attachment, parental attitude and plasma oxytocin in schizophrenia patients and their unaffected siblings
Nordic journal of psychiatry, 73(1), 51-57. (2018)
The relationship between responsiveness to social and monetary rewards and ADHD symptoms.
Cogn Affect Behav Neurosci (2018)
The relationship between responsiveness to social and monetary rewards and ADHD symptoms
Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience (2018)
Şizofreni Hastalarının Annelerinin Zihin Kuramı Kapasitelerinin Hastalık Şiddeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Türk Psikiyatri Dergisi (2018)
Reward Processing Deficits During a Spatial Attention Task in Patients With ADHD: An fMRI Study
Journal of Attention Disorders (2018)
Oxytocin and social cognition in patients with schizophrenia: comparison with healthy siblings and healthy controls
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2017)
Connectivity differences between bipolar disorder, unipolar depression and schizophrenia
European Psychiatry (2017)
The comparison of executive functions, social cognition and plasma oxytocin level between mothers of schizophrenia patients and healthy control: Searching for a new endophenotype
Anatolian Journal of Psychiatry (2017)
Gray Matter Increase in Motor Cortex in Pediatric ADHD. A Voxel-Based Morphometry Study
Journal of Attention Disorders (2016)
Discriminating schizophrenia and schizo-obsessive disorder: a structural MRI study combining VBM and machine learning methods
Neural Computing and Applications (2016)
A wrapper-based approach for feature selection and classification of major depressive disorder–bipolar disorders
Computers in Biology and Medicine (2015)
EEG power, cordance and coherence differences between unipolar and bipolar depression
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS (2015)
Metacognition in psychosis Comparison of schizophrenia with bipolar disorder
Psychiatry Research (2014)
Social approach and avoidance behaviour for negative emotions is modulated by endogenous oxytocin and paranoia in schizophrenia
Psychiatry Research (2014)
EEG power cordance and coherence differences between unipolar and bipolar depression
Journal of Affective Disorders (2014)
Oxidative stress in schizophrenia a case control study on the effects on social cognition and neurocognition
BMC Psychiatry (2014)
Emotional contagion in mice The role of familiarity
Behavioural Brain Research (2014)
Oxidative stress markers cognitive functions and psychosocial functioning in bipolar disorder an empirical cross sectional study
Revista Brasileira de Psiquiatria (2014)
A closer look at the relationship between the subdomains of social functioning social cognition and symptomatology in clinically stable patients with schizophrenia
Comprehensive Psychiatry (2014)
Oxytocin influences avoidant reactions to social threat in adults with borderline personality disorder
Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental (2013)
Towards an integrative approach to understanding quality of life in schizophrenia the role of neurocognition social cognition and psychopathology
Comprehensive Psychiatry (2013)
Empathy Moderates the Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation of the Right Dorsolateral Prefrontal Cortex on Costly Punishment
PLoS ONE (2012)
Intrinsic motivation and metacognition as predictors of learning potential in patients with remitted schizophrenia
Journal of Psychiatric Research (2012)
Potential therapeutic avenues to tackle social cognition problems in schizophrenia
Expert Review of Neurotherapeutics (2012)
Impact of family involvement on social cognition training in clinically stable outpatients with schizophrenia A randomized pilot study
Psychiatry Research (2012)
Emotion recognition in pictures of facial affect Is there a difference between forensic and non forensic patients with schizophrenia
The European Journal of Psychiatry (2012)
Homosistinüri ve erken başlangiçli şizofreni Olgu sunumu Homocystinuria and early onset schizophrenia A case report
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni (2008)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 8
EEG findings during flow state
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2017)
Functional brain changes during Sema Meditation: Neuronal correlates and their associations with affective states
JNBS (2015)
Tinnitus da Yeni Tedavi Yaklaşımları RepetetifTranskraniyal Manyetik Stimulasyon ve TranskraniyalDoğru Akım Uyarımının Yeri
Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology (2014)
New Treatment Approaches in Tinnitus: The Place of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation
Turkish Archives of Otolaryngology (2014)
Anksiyete Bozukluklarında tedavisi Sonrasında QEEG Değişiklikleri: Olgu Serisi
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)
QEEG related changes following the treatment of anxiety disorders Case series
The Journal of Neurobehavioral Sciences (2014)
Aile katılımlı sosyal bili etkile im tedavisi
Psikiyatride Güncel (2013)
Şizofrenide bilişsel onarım tedavisi
Psikiyatride Güncel (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Şizofrenide Bilişsel Onarım Terapisi 2018
Neurophotonics and Brain Mapping 2017

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 1
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
ECNS Conference 09 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Kurul Başkanlığı Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanı 2019
Kurul Başkanlığı Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanı 2018
Kurul Başkanlığı Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanı 2017

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Psychopathology Lisans
2019-2020 GÜZ Psikopatoloji Lisans
2019-2020 GÜZ Psikopatoloji Lisans
2018-2019 BAHAR Biological Basics of Psychology Lisans
2018-2019 BAHAR Basic Physiology Lisans
2018-2019 BAHAR Psikolojide Biyolojik Temeller Lisans
2018-2019 BAHAR Psikolojide Biyolojik Temeller Lisans
2017-2018 BAHAR Neuropsychopharmachology Lisans
2017-2018 BAHAR Cognitive Psychology II Lisans
2017-2018 BAHAR Bilişsel Psikoloji II Lisans
2017-2018 BAHAR Bilişsel Psikoloji II Lisans
2018-2019 GÜZ Psychopharmacology Lisans
2018-2019 GÜZ Psychopathology Lisans
2018-2019 GÜZ Mesleki İngilizce I Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index