Dr.Öğr. Üyesi Soner KIZIL

MDBF / Adli Bilimler

soner.kiziluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2412

ORCID ID: 0000-0003-3405-1212

Citation : 173 | h-index : 7 | i10-index : 6


Araştırma Alanları

Adli kimya, Polimer malzemeler, Nanoteknoloji, Polimer sorbentler, Atıksu, Karbon nanotüp, Grafen.

Kısa Özgeçmiş

Doktor Öğretim Üyesi Soner KIZIL lisans eğitimini 2010 yılında Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda 2013 yılında tamamlamıştır. Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimden 2019 yılında mezun olmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Soner KIZIL, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Organogels and Hydrogels for Oil/Water Separation, 2022.
 • Cellulose-based hydrogels for water treatment, 2019.

Projeler > Projeler

 • Farklı Kâğıt Türlerinin Yakılması Sonucu Oluşan Maddelerin Spektroskopik Yöntemlerle Adli Kanıt Olarak İncelenmesi, 2024.
 • Farklı Ip Lifleri ve Halat Türlerinin Karakterizasyonu ve Farklı Su Ortamlarındaki Davranıslarının Adli Bilimler Açısından Incelenmesi, 2024.
 • Kenevir Esaslı Giysi Kumaşlarının Adli Kanıt Olarak İncelenmesi ve Diğer Kumaş Türleri ile Kıyaslanması, 2024.
 • Göz Kozmetigi Ürünlerinin Spektroskopik Yöntemlerle Adli Kanıt Olarak Incelenmesi, 2024.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 91-100 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ADLİ BİLİMLER VE CEZA ADALETİ KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2022 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Bitirme Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Bilimciler için Kimya, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Kimyaya Giriş II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 6 11 14

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index