Dr.Öğr. Üyesi Salih TUNCAY

SHMYO - Gıda Teknolojisi - Program Başkanı

salih.tuncayuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5084

ORCID ID: 0000-0003-3838-5228

Citation : 20 | h-index : 2 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

Organik Kimya, Drug Desing, Docking, Total Sentez, İzolasyon, Bitki Ekstraksiyonu

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Salih TUNCAY, 1984 yılı Erzurum doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Aydında tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı ve yine aynı üniversitede eş zamanlı olarak Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde ikinci lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalında, TÜBİTAK destekli araştırma projesi kapsamında ilaç olabilecek aktif doğal bileşiklerin total sentezi üzerine tamamladı. 2013-2014 yıllarında Koç Üniversitesinin malzeme bilimi mühendisliğinin doktora eğitimine hak kazanmış, bu yıllarda ingilizce hazırlık eğitimi almış ve Tübitak 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Bursunu almaya hak kazanmıştır. Doktora eğitimi süresince çalışmalarını Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Nükleer Faktör Kappa-B inhibisyon etkili triterpenlerin sentezi ve bilgisayar destekli doking çalışmalarıyla modellenen moleküllerin sentezi üzerine tamamlamış ve doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Organik Kimya Bölümünden almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • SU VE ETANOL İLE ELDE EDİLEN ÇİN VE SİİRT PROPOLİS EKSTRAKLARININ LC-MS/MS İLE KARAKTERİZASYONU, ANTİOKSİDAN VE DİYABET ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, 2022.
 • PAKLİTAKSEL YÜKLÜ POLİMERİK NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KOMBİNASYONEL TERAPİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ, 2021.
 • Bitki Ekstraktlarının Alzheimer Hastalarında İn-Vitro İncelenmesi, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Gıda ambalajlaması neden önemli?

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi (2021)

Projeler > Projeler

 • 3D Nöron Modelinde Alzheimer Hastalığına Karşı Flavonoid Etkisinin Araştırılması, 1970.
 • Benserazid Türevi 2-Amino-3-(4-Hydroxyphenyl)-N'-(2,3,4-Trihydroxybenzyl) Propanehydrazide Bileşiğinin Sentezi ve CCD-1079Sk Deri Fibroblast Hücreleri Üzerinde Sitotoksik Aktivitesinin Belirlenmesi, 2023.
 • Nükleotid analogu amino-alkil fosfat bileşiklerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi, 2022.
 • Pandemik Corona Virüse (COVID-19) Karşı Dışa Bağımlılığı Azaltacak İlaçların ve Hammaddelerinin Yeni Sentez Yöntemleriyle ve Formülasyonlarla Geliştirilmesi, 2021.
 • Mikrotubul İnhibitörlerinin Borlu ve Azotlu Türevlerinin Sentezi ve Glioblastoma Hücrelerinde Etkilerinin Araştırılması, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 2. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, 2023.
 • Gıda Kimyası Kongresi, 2022.
 • 1.ULUSLARARASI/ 11. ULUSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 2019.
 • 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 2017.
 • , 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 2017.
 • 5. İLAÇ KİMYASI: İLAÇ ETKİN MADDESİ TASARIMI, SENTEZİ, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, 2017.
 • 5. İlaç Kimyası, İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu - Kongresi, 2017.
 • 1. İlaç Kimyası Kongresi, 29-31 Mart 2013 Antalya, 2013.
 • Uluslar Arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi,, 2012.

İdari Faaliyetler

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • M.Y.O. Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Vocational Health School, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Gıda İşleme, (2016 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Gıda Teknolojisi, (2015 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2015 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı 2013/1, (TÜBİTAK_BİDEB), 2013.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Genel Kimya I (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Kimya (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Eczacılıkta Temel Hesaplamalar (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Kimya II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Kimya II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gıda Teknolojileri Uygulamaları II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gıda Teknolojileri Uygulamaları II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bitkisel Yağ Teknolojisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bitkisel Yağ Teknolojisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gıda Katkı Maddeleri, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gıda Katkı Maddeleri, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Analitik Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya I, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya I, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Tıbbi Organik Kimya, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 8 17

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index