Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Salih TUNCAY

SHMYO - Müdür Yardımcısı / Gıda Teknolojisi - Program Başkanı

salih.tuncayuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5084

ORCID ID:

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Dr. Öğr. Üyesi Salih TUNCAY, 1984 yılı Erzurum doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Aydında tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı ve yine aynı üniversitede eş zamanlı olarak Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde ikinci lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalında, TÜBİTAK destekli araştırma projesi kapsamında ilaç olabilecek aktif doğal bileşiklerin total sentezi üzerine tamamladı. 2013-2014 yıllarında Koç Üniversitesinin malzeme bilimi mühendisliğinin doktora eğitimine hak kazanmış, bu yıllarda ingilizce hazırlık eğitimi almış ve Tübitak 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Bursunu almaya hak kazanmıştır. Doktora eğitimi süresince çalışmalarını Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Nükleer Faktör Kappa-B inhibisyon etkili triterpenlerin sentezi ve bilgisayar destekli doking çalışmalarıyla modellenen moleküllerin sentezi üzerine tamamlamış ve doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Organik Kimya Bölümünden almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 1
Synthesis of Oleanolic Acid Analogues and Their Cytotoxic Effects on 3T3 Cell Line.

(2018)

Medicinal chemistry

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 6
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies) 04 / 2017
, 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies) 04 / 2017
5. İLAÇ KİMYASI: İLAÇ ETKİN MADDESİ TASARIMI, SENTEZİ, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ 03 / 2017
5. İlaç Kimyası, İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu - Kongresi 03 / 2017
1. İlaç Kimyası Kongresi, 29-31 Mart 2013 Antalya 03 / 2013
Uluslar Arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, 10 / 2012

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Program Başkanlığı Gıda Teknolojisi 2019
Kurul Üyeliği MYO Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Program Başkanlığı Gıda Teknolojisi 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Kurul Üyeliği MYO Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Program Başkanlığı Gıda Teknolojisi 2017
Kurul Üyeliği MYO Yönetim Kurulu Üyeliği 2017
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2017
Program Başkanlığı Gıda Teknolojisi 2016
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2016
Program Başkanlığı Gıda Teknolojisi 2015
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2015

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Genel Kimya II Onlisans
2017-2018 Bahar Biyokimya Onlisans
2017-2018 Bahar Biyokimya Onlisans
2017-2018 Bahar Gıda Hijyeni Sanitasyonu ve Muhafaza Yöntemleri Onlisans
2017-2018 Bahar Gıda Katkı Maddeleri ve Gıda Endüstrinde Ambalajlama Onlisans
2017-2018 Bahar Bitkisel Yağ Teknolojisi Onlisans
2017-2018 Bahar Süt Ürünleri Teknolojisi Onlisans
2018-2019 Güz Biyokimya Lisans
2018-2019 Güz Biyokimya Onlisans
2018-2019 Güz Biyokimya Onlisans
2018-2019 Güz Genel Kimya I Onlisans
2018-2019 Güz Organik Kimya Onlisans
2018-2019 Güz Analitik Kimya Onlisans
2018-2019 Güz Genel Kimya Onlisans
2018-2019 Güz Gıda Teknolojisinde Genel Kimya Onlisans
2018-2019 Güz Gıda Analiz Uygulamaları I Onlisans
2018-2019 Güz Gıda Muhafaza ve Ambalajlama Teknikleri Onlisans

Ödüller & Üyelikler


2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı 2013/1
TÜBİTAK_BİDEB

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index