Dr.Öğr. Üyesi Salih TUNCAY

SHMYO - Müdür Yardımcısı / Gıda Teknolojisi - Program Başkanı

salih.tuncayuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5084

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Salih TUNCAY, 1984 yılı Erzurum doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Aydında tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı ve yine aynı üniversitede eş zamanlı olarak Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde ikinci lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalında, TÜBİTAK destekli araştırma projesi kapsamında ilaç olabilecek aktif doğal bileşiklerin total sentezi üzerine tamamladı. 2013-2014 yıllarında Koç Üniversitesinin malzeme bilimi mühendisliğinin doktora eğitimine hak kazanmış, bu yıllarda ingilizce hazırlık eğitimi almış ve Tübitak 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Bursunu almaya hak kazanmıştır. Doktora eğitimi süresince çalışmalarını Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Nükleer Faktör Kappa-B inhibisyon etkili triterpenlerin sentezi ve bilgisayar destekli doking çalışmalarıyla modellenen moleküllerin sentezi üzerine tamamlamış ve doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Organik Kimya Bölümünden almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 2017.
 • , 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 2017.
 • 5. İlaç Kimyası, İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu - Kongresi, 2017.
 • 5. İLAÇ KİMYASI: İLAÇ ETKİN MADDESİ TASARIMI, SENTEZİ, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, 2017.
 • 1. İlaç Kimyası Kongresi, 29-31 Mart 2013 Antalya, 2013.
 • Uluslar Arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi,, 2012.

İdari Faaliyetler

 • M.Y.O. Müdür Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - 2019)
 • Kurul Üyeliği, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2017 - 2019)
 • Program Başkanlığı, Gıda Teknolojisi, (2015 - 2019)

Ödüller

 • 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı 2013/1, (TÜBİTAK_BİDEB), 2013.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Analitik Kimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Kimya I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Kimya I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Gıda Teknolojisinde Genel Kimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Gıda Teknolojisinde Genel Kimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Kimya II, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Süt Ürünleri Teknolojisi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bitkisel Yağ Teknolojisi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Besin Grupları ve Teknolojileri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Kimya II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index