Dr.Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER

İTBF / Psikoloji / SOBE / Müdür Yardımcısı / Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı

selamivarol.ulkeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0002-6385-6418

Citation : 17 | h-index : 2 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

Deneysel psikoloji, psikofizyoloji, bağlanma

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 11 12 13

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER, 1985 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Pompeu Fabra Universitat Siyaset Felsefesi alanında alan ÜLKER, Psikoloji alanındaki Yüksek Lisansını 2017 yılında Nişantaşı Üniversitesi tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Anabilim Dalı’nda tamamlayan ÜLKER, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum  Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. "İNANÇSIZLIĞIN ASKIYA ALINMASI" SÜRECİNİN FENOMENOLOJİK PSİKOLOJİ ÇERÇEVESİNDE KAVRAMSAL ANALİZİ, 2023.
 2. Tanıtım Filmlerinin Fizyolojik Etkilerinin Facial Expression Analysis ve Eye Tracking ile İncelenmesi: Türkiye, İspanya ve Yunanistan Karşılaştırılması, 2023.
 3. Perakande Alışverişin Yeni Boyutu: Sanal Gerçekliğin Z Kuşağı Üzerine Etkilerinin Psikofizyolojik İncelenmesi, 2023.
 4. 3-6 Yaşları Arasında Prematüre Doğan Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.
 5. Masal Anlatıcılığı Eğitimi Alan Bireylerin Eğitim Sonrası Psikolojik İyi Oluş, Öz Şefkat ve Öz Yeterliklerinin İncelenmesi, 2023.
 6. 4-6 Yaş Arası Çocuklardaki Problemli Medya Kullanımı İle Duygu Dışavurumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.
 7. 3-6 Yaşları Arasında Prematüre Doğan Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES IN MENTAL HEALTH SERVICES)

Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2023)

Learnıng Losses During The Pandemic “The Example of Istanbul Atasehir Çağribey Primary School”

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (2023)

Günümüz ve Gelecekteki Teknolojinin Psikoterapi Uygulamalarına Etkisi ve Etik Tartışmalar

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (2022)

NeuroPsychophysiological Investigation of ASMR Advertising Experience

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2022)

An Investigation of Biological Markers of Adult Attachment in Framework of Polyvagal Theory

International Journal of Social Science and Human Research (2022)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Doğal Afetlere Bağlı Gelişen Post Travmatik Stresle İlişkili Bozukluklar (Asb, Tssb) ve Psikolojik Müdahalede Yöntemler, 2023.
 2. Main Mental Diseases of Immigrants and Asylum Seekers, 2023.
 3. YAPAY ZEKANIN GELIŞIMI: SINIRBILIM, PSIKOLOJI VE ETIK KONULAR ÇERÇEVESINDE DEĞERLENDIRILMESI, 2023.
 4. Yetişkin Bağlanması Biyolojik Belirteçlerinin Polivagal Kuram Çerçevesinde İncelenmesi, 2022.
 5. Kaplan & Sadock’s COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY- Transkültürel Psikiyatri, 2021.
 6. Transkültürel Psikiyatri, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 2 INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENTIFIC RESEARCH, 2023.
 2. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON PSYCHOLOGY FOR LANGUAGE TEACHERS AND LEARNERS (ICPLTL-2023), 2023.
 3. VI. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, 2023.
 4. 11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, 2023.
 5. 11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, 2023.
 6. 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy., 2021.
 7. 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 8. International Convention of Psychological Science, 2017.

İdari Faaliyetler

 1. Laboratuvar, Laboratuvar Yöneticisi, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Nöropazarlama, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Enstitü), (2023 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 6. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Bilişsel Psikoloji, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Bilişsel Psikoloji, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 5. Nöropazarlamanın Davranışsal Temelleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)