Dr.Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER

İTBF / Psikoloji

selamivarol.ulkeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-6385-6418

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER, 1985 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Pompeu Fabra Universitat Siyaset Felsefesi alanında alan ÜLKER, Psikoloji alanındaki Yüksek Lisansını 2017 yılında Nişantaşı Üniversitesi tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Anabilim Dalı’nda tamamlayan ÜLKER, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum  Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • 3-6 Yaşları Arasında Prematüre Doğan Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

An Investigation of Biological Markers of Adult Attachment in Framework of Polyvagal Theory

International Journal of Social Science and Human Research (2022)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Yetişkin Bağlanması Biyolojik Belirteçlerinin Polivagal Kuram Çerçevesinde İncelenmesi, 2022.
 • Kaplan & Sadock’s COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY- Transkültürel Psikiyatri, 2021.
 • Transkültürel Psikiyatri, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy., 2021.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • International Convention of Psychological Science, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index