Dr.Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER

İTBF/Psikoloji-SOBE/Nöroplazma Anabilim Dalı Başkanı-SOBE/ Müdür Yardımcısı

selamivarol.ulkeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-6385-6418

Citation : 6 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Deneysel psikoloji, psikofizyoloji, bağlanma

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER, 1985 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Pompeu Fabra Universitat Siyaset Felsefesi alanında alan ÜLKER, Psikoloji alanındaki Yüksek Lisansını 2017 yılında Nişantaşı Üniversitesi tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Anabilim Dalı’nda tamamlayan ÜLKER, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum  Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • 3-6 Yaşları Arasında Prematüre Doğan Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Günümüz ve Gelecekteki Teknolojinin Psikoterapi Uygulamalarına Etkisi ve Etik Tartışmalar

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (2022)

NeuroPsychophysiological Investigation of ASMR Advertising Experience

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2022)

An Investigation of Biological Markers of Adult Attachment in Framework of Polyvagal Theory

International Journal of Social Science and Human Research (2022)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Yetişkin Bağlanması Biyolojik Belirteçlerinin Polivagal Kuram Çerçevesinde İncelenmesi, 2022.
 • Kaplan & Sadock’s COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY- Transkültürel Psikiyatri, 2021.
 • Transkültürel Psikiyatri, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy., 2021.
 • 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 • International Convention of Psychological Science, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Nöropazarlama, (2023 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2022 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Bilişsel Psikoloji, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bilişsel Psikoloji, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 12

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index