Dr.Öğr. Üyesi Didem ŞAHİN CEYLAN

SBF / Odyoloji - Bölüm Başkanı

didem.sahinceylanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4103

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4729-9524

Citation : 54 | h-index : 2 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

Didem Şahin Ceylan, 2006 yılında On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden lisans mezunu olduktan sonra, yine aynı üniversitede Kulak Burun Boğaz Odyoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programında eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Şiddet Farklılığı Algısı Eşiklerinin Objektif ve Subjektif Yanıtlarda Karşılaştırılması, 2020.
 • 'Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Mensturasyon Döngüsünün ABR’de LS CE-Chirp ve Tone Burst Uyaranlar Açısından Kıyaslanması’, 2020.
 • Türkçe’de McGurk İlüzyonu’nun İşitsel Uyarılmış Geç Potansiyellerle Kanıtlanması, 2020.
 • Türkçe'de McGurk İllüzyonu'nun İşitsel Uyarılmış Geç Potansiyeller ile Kanıtlanması, 2020.
 • Tinnitusu Olan Yetişkinlerde Sinestezi Varlığının Araştırılması, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 14

ELECTRONEUROGRAPHY (ENoG) FINDINGS IN PATIENT WITH DIABETES MELLITUS.

Journal of International Advanced Otology (2015)

THE RELATIONSHIP BETWEEN DIX--HALLPIKE OR ROLL TEST AND HEAD IMPULSE TEST.

Journal of International Advanced Otology (2015)

MIDDLE EAR REZONANT FREQUENCY NORMALIZATION ON NEWBORNS.

Journal of International Advanced Otology (2015)

COMPAIRING ARLT RESULTS OF NORMAL AND SUBJECTS WITH TINNITUS.

Journal of International Advanced Otology (2015)

COMPARE TO RISK FACTOR BETWEEN NORMAL AND FERTILIZATION IN VITRO BABY.

Journal of International Advanced Otology (2015)

Surgical and audiological evaluation of the Baha BA400

The Journal of Laryngology & Otology (2015)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Temel Klinik Odyoloji, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, 2021.
 • 10. İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumu, 2021.
 • 10. İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumu, 2021.
 • 10. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2020.
 • 2nd Black Sea Countries Otology NeurOtology Congress, 2020.
 • 13. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi (HİTAM'20), 2020.

İdari Faaliyetler

 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Odyoloji Kulübü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Yöneticisi, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Odyoloji, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Vestibüler Sistem Hastalıkları ve Rehabilitasyon, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Merkezi İşitsel İşlemleme Bozuklukları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Vestibüler Sistem ve Değerlendirme Yöntemleri I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Odyolojik Değerlendirme Yöntemleri II, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Uygulama II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Geriatrik Odyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Uygulama I, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Vestibüler Sistem ve Değerlendirme Yöntemleri II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Odyolojik Değerlendirme Yöntemleri I, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index