Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Güler CİMETE

SBF / Ebelik Bölüm Başkanı

guler.cimeteuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5072

ORCID ID: 0000-0003-0610-6140

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Prof. Dr. Güler Cimete  1984 yılında  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun oldu.  Aynı Üniversite’nin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 1987 yılında Yüksek Lisans, 1991 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1996’da Doçent, 2003’de Profesör ünvanını aldı. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi, 2019.
  • İlkokul Öğrencilerinde Saldırganlık ve Benlik Saygısının Belirlenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 1
The Effect of a Social Skills Program on Violent Behaviors in Children Aged 60~72 Months.
J Korean Acad Nurs (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Adolesan Dönemde Görülen Sorunlar. İçinde: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Editör: Hicran Çavuşoğlu. 2018
Dünyada ve Ülkemizde Palyatif Bakım Uygulamaları 2018
Çocuğu Ölen Ebeveynlerinin Keder ve Yas Sürecinde Desteklenmesi 2018
Terminal Dönemdeki Çocukların Bakımında Yaşanan Etik Sorunlar 2018

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 11
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
2. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi 01 / 2020
2. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi 01 / 2020
41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri 04 / 2019
4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing 12 / 2018
4th. PNAE, Congres on Pediatric Nursing 06 / 2018
IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 05 / 2018
I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018
I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 04 / 2018
I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018
I. Uluslararası, II. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018
1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, Medipol Üniversitesi Güney Yerleşke, Kavacık, İstanbul. 04 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Bölüm Başkanlığı Ebelik 2019
Bölüm Başkanlığı Ebelik 2018
Bölüm Başkanlığı Ebelik 2017
Bölüm Başkanlığı Ebelik 2016

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Mezuniyet Projesi I Lisans
2019-2020 GÜZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Lisans
2019-2020 GÜZ Yenidoğan Bakımı Lisans
2019-2020 GÜZ Sağlığın Değerlendirilmesi Lisans
2019-2020 GÜZ Ebelikte Öğretim Lisans
2019-2020 GÜZ Ebeliğe Giriş Lisans
2019-2020 GÜZ Çocukta Büyüme Gelişme Lisansustu
2019-2020 GÜZ Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 Lisansustu
2019-2020 GÜZ Seminer Lisansustu
2018-2019 BAHAR Büyüme-Gelişme Lisans
2018-2019 BAHAR Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Lisans
2018-2019 BAHAR Yenidoğan Hemşireliği Lisansustu
2018-2019 BAHAR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Lisansustu
2018-2019 BAHAR Seminer Lisansustu
2018-2019 BAHAR Seminer Doktora
2018-2019 BAHAR Çocuklarda Palyatif Bakım Doktora
2018-2019 BAHAR Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Doktora
2017-2018 BAHAR Büyüme-Gelişme Lisans
2017-2018 BAHAR Toplumda Kadının Yeri ve Kadına Yönelik Şiddet Lisans
2017-2018 BAHAR Cinsellik ve Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Lisans
2017-2018 BAHAR Cerrahi Hastalıklar ve Bakım Lisans
2017-2018 BAHAR Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Lisans
2018-2019 GÜZ Seminer Lisansustu
2018-2019 GÜZ Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 Lisansustu
2018-2019 GÜZ Çocukta Büyüme Gelişme Lisansustu
2018-2019 GÜZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Modelleri Doktora
2018-2019 GÜZ Enfeksiyon Hastalıkları Lisans
2018-2019 GÜZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Lisans
2018-2019 GÜZ Yenidoğan Bakımı Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlığın Değerlendirilmesi Lisans
2018-2019 GÜZ Ebelikte Öğretim Lisans
2018-2019 GÜZ Histoloji Embriyoloji Lisans
2018-2019 GÜZ Ebeliğe Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ Cinsel Sağlık Eğitimi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index