Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Prof.Dr. Güler CİMETE

SBF / Ebelik Bölüm Başkanı

guler.cimeteuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Prof. Dr. Güler Cimete  1984 yılında  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun oldu.  Aynı Üniversite’nin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 1987 yılında Yüksek Lisans, 1991 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1996’da Doçent, 2003’de Profesör ünvanını aldı. 

1984-91 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi, 1991-93 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi, 1994-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda (2007Yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olmuştur) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör  olarak görev yaptı.

Marmara Üniversitesi Ebelik Yüksekokulu’nda Müdür Yardımcılığı (1994-96), Hemşirelik Yüksekokulu’nda Müdürlük, Bölüm Başkanlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı başkanlığı (2010-2011)  görevlerini yürüttü.  2011 yılında Marmara Üniversitesi’nden emekli olup,  Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda  Müdür olarak atandı.  2013 yılında Üsküdar Üniversitesi, 2014 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü’nde görev yaptı. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nda göreve başladı.

Görev yaptığı kurumlarda,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Yenidoğan Hemşireliği Yüksek Lisans programında (Marmara Üniversitesi’nde)  18 farklı dersi yürütüp, çok sayıda öğrencinin danışmanlığını yaptı.

 “Yaşam Sonu Bakım” başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.   Altmışa yakın makalesi bulunmakta olup, bunlardan dokuzu önemli  indekslerde yer alan dergilerde yayınlanmıştır. İlgi ve çalışma alanları;   kronik, terminal dönemli hastalığı, yoğun bakım gerksinimi olan çocuk  hastalar ve ailelerine yaklaşım, palyatif bakım, terminal dönemde bakım, evde bakım, hemşirelik tanıları ve hemşirelikte sınıflama sistemleri, hemşirelikte temel kavram ve teoriler, yenidoğan bakımı gibi konulardır. 

1998 yılından beri “ülkemizde  evde bakım sisteminin kurulmasına yönelik çabalarda bulunmuş olup, bu konuda çok sayıda konferans vermiş, değişik kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmış,  iki kongre düzenlemiş,  Evde Bakım Derneği’nin kurucu başkanlığını yapmıştır.