Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik / NPFUAM - Müdür Yardımcısı

emel.serdarogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

ORCID ID:

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Dr.Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu Kaşıkçı 1975 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Anabilim Dalında “Esansiyel Hipertansiyonda Nitrik Oksit ve ACE ilişkisi ve Renal Parametreler” konulu tezini tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini aldı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. 2006 yılında “Hiperlipidemik ve Diyabetik Hayvan Modellerinde “Corylus avellana” nın ve doymamış yağ asidi içeriğinin trombojenik aktivite ve lipid profili üzerine etkisinin incelenmesi” başlıklı tezini tamamlayarak PhD unvanını kazandı.

Devamı

Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Ardıç Katarnı'nın SERPINE-1 Düzeylerine Etkisi, 2019.
  • D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Ardıç Katranı'nın Oksidatif Stres Üzerine Etkileri, 2019.
  • Milli Atletlerde MCT1 (RS1049434) Polimorfizminin Belirlenmesi, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 5
Evaluation of longterm quercetin administration on age related oxidative stress induced by D-galactose in rats.

(2018)

Fresenius Environmental Bulletin
Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method

(2018)

Journal of Testing and Evaluation
The influence of selenium on expression levels of the rbcL gene in Chlorella vulgaris

(2018)

3 Biotech
The Effect of Hesperidin on Oxidative Stress in An Experimental Obtructive Jaundice

(2017)

Fresenius Environmental Bulletin
Effects of Ankaferd BloodStopper on dermal healing in diabetic rats.

(2017)

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 3
Heterozygous Genotype Of Monocarboxyl Transferase 1 (Rs1049434) Polymorphısm Commons In A Turkısh Athlete Cohort

(2019)

Journal of Neurobehavioural Sciences
PENTİLENTETRAZOL İLE UYARILMIŞ EPİLEPSİ MODELİNDE HESPERİDİN VE VALPROİK ASİT KOMBİNE UYGULAMASININ OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SAVUNMA ÜZERİNE ETKİSİ

(2019)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C- YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ
Sıçanlarda D-galaktoz ile uyarılmış yaşlanma modelinde kefir'in beyin dokusundaki oksidatif stres üzerine ilişkisi

(2018)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
John Hopkins İç Hastalıkları Board Sınavına Hazırlık/ Bölüm 46: Anemi 2019

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 6
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
8th International molecular Biology and Biotechnology Congress 12 / 2019
8th International molecular Biology and Biotechnology Congress 12 / 2019
8th International Molecular Biology and Biotechnology Congress 12 / 2019
IV. International Congress on Apllied Biological Sciences 05 / 2018
International Conference on Advances in Plant Sciences 04 / 2018
International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS) 04 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Merkez Müdür Yardımcısı NPFUAM Müdür Yardımcısı 2020
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2020
Koordinatör Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2020
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları 2020
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2020
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Merkez Müdür Yardımcısı NPFUAM Müdür Yardımcısı 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Koordinatör Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2019
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Merkez Müdür Yardımcısı NPFUAM Müdür Yardımcısı 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları 2018
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu 2018
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Merkez Müdür Yardımcısı NPFUAM Müdür Yardımcısı 2014
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2014
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2013

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Lisans
2017-2018 Bahar İleri Biyokimya Lisansustu
2017-2018 Bahar Genel Biyoloji II Lisans
2017-2018 Bahar Biyokimya II Lisans
2018-2019 Güz Genel Biyoloji I Lisans
2018-2019 Güz Bitki Biyolojisi Lisans
2018-2019 Güz Biyokimya I Lisans
2018-2019 Güz Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler Lisans
2018-2019 Güz Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Lisans
2018-2019 Güz Biyokimyada Temel Konular Lisansustu

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index