Dr.Öğr. Üyesi Shirin TARBIAT

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

shirin.tarbiatuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2435

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7931-1546

Kısa Özgeçmiş

Shirin Tarbiat 1976 yılında Erdebil, İran'da doğdu. 1998 yılında, Tahran Azad Üniversitesi Uygulamalı Kimya lisans derecesini aldı. Biyokimya Yüksek Lisansı 2008 ve Doktoranı 2013 yılında Mysore Üniversitesite Handstanda bitirdi. Doktora sonrasında (IFSC Profesyonel Bilimsel Değişim Programı) (PSEP) 2013-2014 arasında, İstanbul KOÇ Üniversitede, çalıştı. 2015 yılında Üsküdar Üniversitede, Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültesinde öğretim Görevisi olarak katıldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Parkinson Hastalığı ile İlişkili Stevia Yapraklarının Etanolik Ekstraktının In Vitro Araştırılması, 2022.
 • Piper cubeba’de Yer Alan Fitokimyasalların İzolasyonu, Karakterizasyonu ve In-Vitro Alzheimer Modelinde Koruyucu Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRAKTININ YAŞLANMA KARŞITI OLARAK İN-VİTRO VE İN-VİVO İNCELENMESİ, 2021.
 • NÖRODEJENARATİF HASTALIKLARDA ROSA DAMASCENA’DAN ELDE EDİLEN FİTOKİMYASALLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İN VİTRO ÇALIŞMALAR, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Studies On The Mechanism of Action of Lipid Lowering Phytochemicals, 2020.

Projeler > Projeler

 • DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması, 2023.
 • Isparta’dan toplanmış beş çeşit Rosa damascena bitkisinden elde edilen fitokimyasalların Alzheimer hastalığına etkileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • "11’nci Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi", 2021.
 • 3th International Cosmetic Congress, 2019.
 • International Yeditepe University Genetics and Bioengineering Student Congress, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)

Bilimsel Üyelikler

 • Lifetime affiliation of ASSOCIATION OF CLINICAL BIOCHEMISTS OF INDIA ( A C B I ) 2013

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Nutritional Biochemistry, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biochemistry I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • General Chemistry I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İmmobilize Enzim ve Hücre Teknolojisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biochemistry II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Organic Chemistry, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Organic Chemistry, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • General Chemistry II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biomaterials, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index