Öğr.Gör. Elif Ebru ALTUNSOY GÜÇLÜ

SHMYO / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Program Başkanı / Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSMERA) - Müdür

elifebru.altunsoyuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5075

ORCID ID: 0000-0001-5159-2411

Citation : 1289 | h-index : 20 | i10-index : 21

: 8
: 3

Araştırma Alanları

Radyasyondan korunma, Radyoloji, Radyoterapi, Biyoaktif camlar, Biyomalzemeler

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

7

Kısa Özgeçmiş

1992 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik bölümünde tamamladı. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi’nde, Nükleer Fizik alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi halen devam etmekte olan Elif Ebru Altunsoy, Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ÜSMERA)  araştırmacı olarak bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
 
Yabancı dili İngilizce olan Altunsoy’un başlıca çalışma konuları; Monte Carlo Simülasyonu, Medikal Fizik ve uygulamaları, Tıbbi Görüntüleme Fiziği ve Medikal Radyasyondur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 28

Radiation shielding properties of pentaternary borate glasses using MCNPX code

Journal of Physics and Chemistry of Solids (2018)

An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code

Digest Journal of nanomaterials and Biostructures (2018)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Monte Carlo Simülasyonları ve Farmakolojik Malzemeler Üzerine Uygulamaları: Bir Genel Bakış Çalışması, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, 2018.
 2. Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, 2018.
 3. 32nd International Congress on Computer Assisted Radiology and Surgery, 2018.
 4. 13th Radiotechnology Congress and Training Seminars with International Participation, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 91-100 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSMERA, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2022)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyomalzeme Numerik Hesaplamalı Yaklaşımlar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, (2019 - 2020)
 8. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 10. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSMERA Müdür Yardımcısı, (2018 - 2019)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Temel Radyoterapi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Radyasyonun Biyolojik Etkileri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Radyasyonun Biyolojik Etkileri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)