Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ÜNSAL SAPAN

MDBF / Adli Bilimler / BABE/ Adli Biyoloji/ Adli Genetik / Adli Bilişim Suçları

tugba.unsaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2436

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4744-2298

Kısa Özgeçmiş

1986 yılında Sinop’ta doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı.  2004 yılında Antalya A. Atilla Konuk Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2011 yılında yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde, Adli Genetik alanında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde doktora öğrenimine adli genetik alanında başladı. 2016 yılında “Gonozomal InDel Lokuslarına Ait Multipleks Kit Geliştirilmesi” başlıklı tez projesiyle mezun oldu.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • YIKANMIŞ SEMEN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 • YIKANMIŞ KAN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Population data of new 21 mini-InDels from Turkey

Forensic Science International: Genetics Supplement Series (2017)

Allel Frequencıes Of NC02 Multyplex STR Locı (D1S1677, D2S441, D4S2364) InTurkey

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES (2011)

New Mini STR Loci D10S1248, D14S1434, D22S1045, D4S2364, D2S441, D1S1677 ValidationAndOptimization On Blood And Blood Spots.

Forensic Science International-Genetics (2011)

Projeler > Projeler

 • Adli Kimliklendirmede Kullanılmak Üzere İndel Lokuslarına Ait Kit Geliştirilmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Parge Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimler ve DNA, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Adli DNA Analizi, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kriminalistik-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Biyolojiye Giriş I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Hemşirelik/Ebelik ve Olay Yeri İnceleme, Delil Toplama, Koruma, Dokümantasyon, Adli Fotografi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • DNA Profillerinin Eldesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme ve Biyolojik Delil Toplama, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Terör ve Doğal Afetlerde Genetik İncelemeler, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Cinsel Suçlarda Soruşturma, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Adli Bilimler II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Biyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Biyolojiye Giriş II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • DNA Delilleri ve Adli Hatalar, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyoistatistik-Bilirkişilik-Rapor Yazımı, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Moleküler Genetikte Kullanılan Teknikler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Terör ve Doğal Afetlerde Genetik İncelemeler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index