Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ÜNSAL SAPAN

MDBF / Adli Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı/ BABE/ Adli Biyoloji/ Adli Genetik / Adli Bilişim Suçları

tugba.unsaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2436

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4744-2298

Citation : 11 | h-index : 2 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Adli Bilimler, Olay Yeri İnceleme, Adli Biyoloji, Adli Genetik, İnsan Kimliklendirme,

Kısa Özgeçmiş

2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 
2011 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde Adli Fen Bilimleri / Adli Genetik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 
Yine İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde doktorasını Adli Fen Bilimleri/Adli Genetik alanında 2016 yılında tamlayarak mezun olmuş, “PhD.  Bilim doktoru” ünvanı almıştır.
2017 yılında Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.
Üsküdar Üniversitesi “Adli Bilimler Lisans Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı” ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı “Adli Genetik Yüksek Lisans Program Başkanlığını” yürütmektedir.
Adli Bilimler ve Kriminalistik, Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler, Olay Yeri inceleme alanları üzerine özellikle de “DNA Analizleri” konularında 2017’den beri çok sayıda önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders anlatmaktadır. 
Bu alanlarda projeleri, SCI/SCI-E indekslerinde yer alan yabancı dergilerde, yerli dergilerde yayınları & ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferans sunumları ayrıca yönettiği lisansüstü tezler bulunmaktadır. 
2017 yılından beri Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler, Olay yeri İnceleme ve Feth-i Kabir- Soy Bağı Tespiti alanlarında İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu’na bağlı resmi bilirkişilik yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Olay Yerinden Elde Edilen Biyolojik NumulerinUv Işık Luminol Kullanımıve Beklemeye Bağlı Olarak Meydana Gelen DNA Kayıplarının Belirlenmesi, 2022.
 • ADLİ VAKALARDA ELDE EDİLEN İDRAR ÖRNEKLERİNİN FTIR İLE KİMLİKLENDİRİLMESİ, 2022.
 • Cinsel Saldırı Sonrası elde edilen karışık haldeki biyolojik örneklerin ftır ile kimliklendirilmesi, 2022.
 • CİNSEL SALDIRI VAKALARININ AYDINLATILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE TÜRKİYE’DEKİ KONDOM İÇERİĞİNDEKİ LUBRİKANT PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASI, 2022.
 • SOY BAĞININ TESPİTİNDE HIZLI DNA TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 • Adli Amaçlı 17-YSTR ile Nesep Tayininde Baba Oğul Çiftlerinde Mutasyon Oranlarının Belirlenmesi: Bakü Örneklemi, 2022.
 • Olay Yerinden Elde Edilen Çeşitli Vücut Sıvılarının Ftır İle Kimliklendirilmesi Ve Zamana Bağlı Değişimler, 2022.
 • Azerbaycan Populasyonunda 27 Y-STR Lokusunun Mutasyon Oranlarının Belirlenmesi, 2020.
 • Eroin kaçakçılığının Türkiye’deki kar marjı, 2020.
 • Temastan Doğan Biyolojik Örneklerden DNA Elde Edilmesi, 2020.
 • Olay Yerindeki Çeşitli Yüzeylerden Toplanan Biyolojik Örneklerden DNA Eldesini Artırmak İçin İki Aşamalı Swab Tekniğinin Kullanımı, 2020.
 • Adli Vakalarda Kullanılmak Üzere Türkiyedeki Sarıçam (Pinus S.)Türlerinin Kimliklendirilmesi, 2019.
 • Adli Bilimlerde Hızlı DNA Teknolojisinin Nesep Tayinde kullanılma-sı, 2019.
 • YIKANMIŞ SEMEN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 • YIKANMIŞ KAN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 • Geçmişten günümüze Adli Genetikte Kullannılan Teknikler, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Population data of new 21 mini-InDels from Turkey

Forensic Science International: Genetics Supplement Series (2017)

Allel Frequencıes Of NC02 Multyplex STR Locı (D1S1677, D2S441, D4S2364) InTurkey

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES (2011)

New Mini STR Loci D10S1248, D14S1434, D22S1045, D4S2364, D2S441, D1S1677 ValidationAndOptimization On Blood And Blood Spots.

Forensic Science International-Genetics (2011)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • InDel loci in forensic DNA analysis, 2022.

Projeler > Projeler

 • Adli Kimliklendirmede Kullanılmak Üzere İndel Lokuslarına Ait Kit Geliştirilmesi, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 • 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 10th International IAMLE Conference, 2019.
 • 16. Adli Bilimler Kongresi, 2019.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Adli Bilimler (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • TÜBİTAK 1005 PROJE BİTİMİ TEŞVİK ÖDÜLÜ, (TÜBİTAK), 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İleri Kriminalistik II, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Adli DNA Analizi, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Adli Bilimler II, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bitirme Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Bilimler Alan Uygulaması II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Bilimlerde DNA Analizleri, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Genetik, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Biyolojiye Giriş II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Toplu Mezar Açma ve Felaket Mağdurları Kimliklendirmesi, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Moleküler Genetikte Kullanılan Teknikler, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlerde Güncel Konular, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Temel Adli Bilimler I, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bitirme Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Çalışma, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • DNA Tabanlı Soruşturma, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kriminalistik I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kriminalistik I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Biyoloji, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Hemşirelik/Ebelik ve Olay Yeri İnceleme,Delil Toplama,Koruma,Dokümantasyon,Adli Fotografi, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli DNA Tipleme Protokolleri, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Genetik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme ve Biyolojik Delil Toplama, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

16

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index