Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ÜNSAL SAPAN

MDBF / Adli Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı/ BABE/ Adli Biyoloji/ Adli Genetik / Adli Bilişim Suçları

tugba.unsaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2436

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4744-2298

Kısa Özgeçmiş

1986 yılında Sinop’ta doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı.  2004 yılında Antalya A. Atilla Konuk Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2011 yılında yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde, Adli Genetik alanında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde doktora öğrenimine adli genetik alanında başladı. 2016 yılında “Gonozomal InDel Lokuslarına Ait Multipleks Kit Geliştirilmesi” başlıklı tez projesiyle mezun oldu.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Olay Yerinden Elde Edilen Çeşitli Vücut Sıvılarının Ftır İle Kimliklendirilmesi Ve Zamana Bağlı Değişimler, 2022.
 • Azerbaycan Populasyonunda 27 Y-STR Lokusunun Mutasyon Oranlarının Belirlenmesi, 2020.
 • Eroin kaçakçılığının Türkiye’deki kar marjı, 2020.
 • Olay Yerinden Elde Edilen Biyolojik NumulerinUv Işık Luminol Kullanımıve Beklemeye Bağlı Olarak Meydana Gelen DNA Kayıplarının Belirlenmesi, 2020.
 • Temastan Doğan Biyolojik Örneklerden DNA Elde Edilmesi, 2020.
 • Olay Yerindeki Çeşitli Yüzeylerden Toplanan Biyolojik Örneklerden DNA Eldesini Artırmak İçin İki Aşamalı Swab Tekniğinin Kullanımı, 2020.
 • Adli Vakalarda Kullanılmak Üzere Türkiyedeki Sarıçam (Pinus S.)Türlerinin Kimliklendirilmesi, 2019.
 • Adli Bilimlerde Hızlı DNA Teknolojisinin Nesep Tayinde kullanılma-sı, 2019.
 • YIKANMIŞ KAN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 • YIKANMIŞ SEMEN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 • Geçmişten günümüze Adli Genetikte Kullannılan Teknikler, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Population data of new 21 mini-InDels from Turkey

Forensic Science International: Genetics Supplement Series (2017)

Allel Frequencıes Of NC02 Multyplex STR Locı (D1S1677, D2S441, D4S2364) InTurkey

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES (2011)

New Mini STR Loci D10S1248, D14S1434, D22S1045, D4S2364, D2S441, D1S1677 ValidationAndOptimization On Blood And Blood Spots.

Forensic Science International-Genetics (2011)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • InDel loci in forensic DNA analysis, 2022.

Projeler > Projeler

 • Adli Kimliklendirmede Kullanılmak Üzere İndel Lokuslarına Ait Kit Geliştirilmesi, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 10th International IAMLE Conference, 2019.
 • 16. Adli Bilimler Kongresi, 2019.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Adli Bilimler (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • TÜBİTAK 1005 PROJE BİTİMİ TEŞVİK ÖDÜLÜ, (TÜBİTAK), 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimler ve DNA, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Adli DNA Analizi, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kriminalistik-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Biyolojiye Giriş I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Hemşirelik/Ebelik ve Olay Yeri İnceleme, Delil Toplama, Koruma, Dokümantasyon, Adli Fotografi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • DNA Profillerinin Eldesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme ve Biyolojik Delil Toplama, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Terör ve Doğal Afetlerde Genetik İncelemeler, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Cinsel Suçlarda Soruşturma, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Adli Bilimler II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Biyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Biyolojiye Giriş II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • DNA Delilleri ve Adli Hatalar, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Biyoistatistik-Bilirkişilik-Rapor Yazımı, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Moleküler Genetikte Kullanılan Teknikler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Terör ve Doğal Afetlerde Genetik İncelemeler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index