Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ÜNSAL SAPAN

MDBF / Bölüm Başkanı Yardımcısı - Adli Bilimler

tugba.unsaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2436

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4744-2298

Citation : 28 | h-index : 4 | i10-index : 0

: 2
: 0

Araştırma Alanları

Adli Bilimler, Olay Yeri İnceleme, Adli Biyoloji, Adli Genetik, İnsan Kimliklendirme,

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

11 16

Kısa Özgeçmiş

2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 
2011 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde Adli Fen Bilimleri / Adli Genetik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 
Yine İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde doktorasını Adli Fen Bilimleri/Adli Genetik alanında 2016 yılında tamlayarak mezun olmuş, “PhD.  Bilim doktoru” ünvanı almıştır.
2017 yılında Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.
Üsküdar Üniversitesi “Adli Bilimler Lisans Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı” ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı “Adli Genetik Yüksek Lisans Program Başkanlığını” yürütmektedir.
Adli Bilimler ve Kriminalistik, Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler, Olay Yeri inceleme alanları üzerine özellikle de “DNA Analizleri” konularında 2017’den beri çok sayıda önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders anlatmaktadır. 
Bu alanlarda projeleri, SCI/SCI-E indekslerinde yer alan yabancı dergilerde, yerli dergilerde yayınları & ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferans sunumları ayrıca yönettiği lisansüstü tezler bulunmaktadır. 
2017 yılından beri Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler, Olay yeri İnceleme ve Feth-i Kabir- Soy Bağı Tespiti alanlarında İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu’na bağlı resmi bilirkişilik yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. TÜRKİYE’DE CİNSEL SALDIRI VAKALARINDA EN ÇOK KULLANILAN LUBRİKANTLARIN KARAKTERİZE EDİLMESİ VE LUBRİKANT KÜTÜPHANESİNİN OLUŞTURULMASI, 2023.
 2. KENTLERDE SUÇ VE SUÇ KORKUSUNUN AZALTILMASINDA ÇEVRESEL TASARIM İLKELERİNİN UYGULANMASI: KOCAELİ ÖRNEĞİ, 2023.
 3. Olay Yerinden Elde Edilen Biyolojik NumulerinUv Işık Luminol Kullanımıve Beklemeye Bağlı Olarak Meydana Gelen DNA Kayıplarının Belirlenmesi, 2022.
 4. ADLİ VAKALARDA ELDE EDİLEN İDRAR ÖRNEKLERİNİN FTIR İLE KİMLİKLENDİRİLMESİ, 2022.
 5. Cinsel Saldırı Sonrası elde edilen karışık haldeki biyolojik örneklerin ftır ile kimliklendirilmesi, 2022.
 6. CİNSEL SALDIRI VAKALARININ AYDINLATILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE TÜRKİYE’DEKİ KONDOM İÇERİĞİNDEKİ LUBRİKANT PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASI, 2022.
 7. SOY BAĞININ TESPİTİNDE HIZLI DNA TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 8. Adli Amaçlı 17-YSTR ile Nesep Tayininde Baba Oğul Çiftlerinde Mutasyon Oranlarının Belirlenmesi: Bakü Örneklemi, 2022.
 9. Olay Yerinden Elde Edilen Çeşitli Vücut Sıvılarının Ftır İle Kimliklendirilmesi Ve Zamana Bağlı Değişimler, 2022.
 10. Azerbaycan Populasyonunda 27 Y-STR Lokusunun Mutasyon Oranlarının Belirlenmesi, 2020.
 11. Eroin kaçakçılığının Türkiye’deki kar marjı, 2020.
 12. Temastan Doğan Biyolojik Örneklerden DNA Elde Edilmesi, 2020.
 13. Olay Yerindeki Çeşitli Yüzeylerden Toplanan Biyolojik Örneklerden DNA Eldesini Artırmak İçin İki Aşamalı Swab Tekniğinin Kullanımı, 2020.
 14. Adli Vakalarda Kullanılmak Üzere Türkiyedeki Sarıçam (Pinus S.)Türlerinin Kimliklendirilmesi, 2019.
 15. YIKANMIŞ SEMEN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 16. YIKANMIŞ KAN LEKELERİNDEN DNA ELDE EDİLMESİ, 2019.
 17. Geçmişten günümüze Adli Genetikte Kullannılan Teknikler, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 6

Population data of new 21 mini-InDels from Turkey

Forensic Science International: Genetics Supplement Series (2017)

Allel Frequencıes Of NC02 Multyplex STR Locı (D1S1677, D2S441, D4S2364) InTurkey

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES (2011)

New Mini STR Loci D10S1248, D14S1434, D22S1045, D4S2364, D2S441, D1S1677 ValidationAndOptimization On Blood And Blood Spots.

Forensic Science International-Genetics (2011)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Commercial kits commonly used for NGS based forensic DNA analysis, 2023.
 2. InDel loci in forensic DNA analysis, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Olay Yerinden Elde Edilebilecek Delil Niteliğindeki Kontakt Lenslere Ait IR Spektroskopisi Kullanılarak Tanımlayıcı Bir Veri Tabanı Oluşturulması, 2024.
 2. Olay Yerinde Bulunabilecek İdrar Numunelerinin Adli Amaçlı Tespiti İçin Hızlı Bir Test Geliştirilmesi, 2024.
 3. Adli Kimliklendirmede Kullanılmak Üzere İndel Lokuslarına Ait Kit Geliştirilmesi, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. III. International Architecture Symposium, 2023.
 2. Uskudar Student Congress of Medicine, 2023.
 3. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 4. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 5. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 6. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 7. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 8. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 9. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 10. JSGA III. Uluslararası Güvenlik Kongreleri: Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 11. JSGA III. Uluslararası Güvenlik Kongreleri: Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 12. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 13. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 14. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 15. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 16. 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 17. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 18. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 19. 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 20. AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 21. AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 22. 10th International IAMLE Conference, 2019.
 23. 16. Adli Bilimler Kongresi, 2019.
 24. 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 25. 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 26. 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 27. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 28. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 29. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 30. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 31. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 32. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 33. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 34. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 35. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 36. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 37. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 38. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 39. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 40. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 41. 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Adli Bilimler (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 6. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2022)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2019 - 2022)
 8. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2022)

Ödüller

 1. TÜBİTAK 1005 PROJE BİTİMİ TEŞVİK ÖDÜLÜ, (TÜBİTAK), 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Cinsel Saldırılarda Delil ve Adli Hatalar, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Genetik Kimliklendirme, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 3. Bitirme Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Adli Genetik, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Cinsel Saldırılarda Delil ve Adli Hatalar, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Toplu Mezar Açma ve Felaket Mağdurları Kimliklendirmesi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Adli Moleküler Genetikte Kullanılan Teknikler, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Adli Bilimlerde Güncel Konular, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 9. Bitirme Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Olay Yeri İnceleme, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Kriminalistik I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Adli Biyoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Olay Yeri İnceleme, Delil Toplama, Koruma, Dökümantasyon, Adli Fotoğrafi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Adli Genetik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Olay Yeri İnceleme ve Biyolojik Delil Toplama, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)