Arş.Gör. Seda KUŞOĞLU GÜLTEKİN

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

seda.kusoglugultekinuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2429

ORCID ID: 0000-0003-0674-1582

Citation : 14 | h-index : 2 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Hücre kültürü, Siyanobakteri, Sitotoksisite, Biyoteknoloji, Genetik

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4

Kısa Özgeçmiş

Arş. Gör. Seda KUŞOĞLU GÜLTEKİN, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Beyoğlu Anadolu Lisesinden 2010 yılında mezun olmuş ve 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü bitirmiştir. 2014 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu an doktora eğitimine aynı kurumda devam etmektedir. 2015 Ocak ayından itibaren Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve ders aşamasındaki yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. ÇAY AĞACI (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) YAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ, 2021.

Projeler > Projeler

 1. EU-PoTaRCh – a network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash, 2023.
 2. Tetradentat tiyosemikarbazon ligandı taşıyan kobalt (II) ve çinko (II) komplekslerinin antiviral ve antiinflamatuvar etkilerinin araştırılması, 2023.
 3. Alzheimer Hastalarında Plazmadan Gen Anlatım Analizi, 2023.
 4. Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 0001.
 5. Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 2021.
 6. Melaleuca alternifolia'nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 2021.
 7. Microcystis aeruginosa TOKSİK PEPTİDLERİNİN KROMATOGRAFİK ANALİZİ ve EPİTEL HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 2. 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 3. The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2022.
 4. 2nd International Aquatic Biotechnology Symposium, 2021.
 5. 2nd International Sisli Science Congress, 2021.
 6. International Centre of Excellence in Chemical, Agricultural and Biological Sciences, 2019.
 7. 2nd ICSTR Rome – International Conference on Science & Technology Research, 2019.
 8. 5th International Conference on Innovation in Science and Technology, 2018.
 9. Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 2018.
 10. Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Raportör, Bilim ve Fikir Festivali, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Öğrenci İletişim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Raportör, Akreditasyon (Müdek, Fedek, Sabak vb) raportörlüğü, (2017 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2016 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2016 - Devam ediyor.)
 10. Raportör, Staj Raportörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Research Gate Üyeliği 2022

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Moleküler Hücre Biyolojisi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Biyokimya II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Fizyoloji, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Genel Kimya II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Biyokimya I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Genetik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Genel Kimya I, (Lisans / 2022-2023 Güz)