Dr.Öğr. Üyesi Ayhan ÖZŞAHİN

Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı

ayhan.ozsahinuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3051

ORCID ID: 0000-0001-6079-674X

Citation : 7 | h-index : 2 | i10-index : 0


Kısa Özgeçmiş

1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1979 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1985 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Doktora eğitimini ve Almanya Hannover Tıp Fakültesi’nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Covid.19 ile İlgili Hazırlanan Kamu Spotlarının Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık İletişimi Üzerine Etkisi: Hastalar, Sağlık Çalışanları ve Sağlık Yöneticileri Görüşleri ile Karma Bir Araştırma, 2021.
 • Sağlık 4.0: Güncel Uygulamalar ve Gelecekteki yeri, 2021.
 • Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Örgütlenmesi ve Yönetimi, 2021.
 • Yalın Yönetim Uygulamalarının Türkiye'de Uygulanabilirliği ve Konuyla İlgili Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ

Social Sciences Studies Journal (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Araman Yeter, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 21st Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2022.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 6. International Health Sciences and Management Conference, 2021.
 • 9. International Trakya Family Medicine Congress, 2020.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÜSKÜDAR ACİL KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Çocuk Ruh Sağlığı Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Tıbbi Beceri ve İlk Yardım, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Çalışma Ortamında Biyolojik Etmenler, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Halk Sağlığı, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Koruyucu Fizyoterapi Rehabilitasyon Yaklaşımları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index