Ergoterapi Yüksek Lisans Programı Akademik Kadro

Prof.Dr. 4 Doç.Dr. 1 Dr.Öğr. Üyesi 2 Öğr.Gör. 5 Arş.Gör. 2 Toplam 14

Prof.Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

SBF / Dekan / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Sevda ASQAROVA

SBF / Ergoterapi / MÜTEM Müdürü / Ergoterapi Bölüm Başkanı / SBE - Ergoterapi Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Deniz DEMİRCİ

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Devamı

Doç.Dr. Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Ebru SİDAR

(Kısmi Zamanlı) SBF / Ergoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Jane Cronin–Davis

SBF / Ergoterapi / Bölüm Danışmanı ve Misafir Öğretim Elemanı

Devamı

Öğr.Gör. Andrea GÜVENÇ

(Kısmi Zamanlı) SBF / Ergoterapi / Misafir Öğretim Görevlisi

Devamı

Öğr.Gör. Claire Smith

SBF / Ergoterapi / Bölüm Danışmanı ve Misafir Öğretim Elemanı

Devamı

Arş.Gör. Fatma DEMİR

SBF / Ergoterapi Bölümü

Devamı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!