Ergoterapi Yüksek Lisans Programı Akademik Kadro

Prof.Dr. 3 Doç.Dr. 1 Dr.Öğr. Üyesi 3 Öğr.Gör. 8 Arş.Gör. 2 Toplam 17

Prof.Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

SBF / Dekan / Ergoterapi Bölüm Başkanı / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Sevda ASQAROVA

SBF / Ergoterapi / MÜTEM Müdürü

Devamı

Prof.Dr. Deniz DEMİRCİ

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

Devamı

Doç.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Ebru SİDAR

(Yarı Zamanlı) SBF / Ergoterapi

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Yeşim ÜNVEREN

SBF / Ergoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Jane Cronin–Davis

SBF / Ergoterapi / Bölüm Danışmanı ve Misafir Öğretim Elemanı

Devamı

Öğr.Gör. Emre ERDEN

(Yarı Zamanlı) SBF / Ergoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Andrea GÜVENÇ

(Yarı Zamanlı) SBF / Ergoterapi / Misafir Öğretim Görevlisi

Devamı

Öğr.Gör. İsa KÖR

SBF / Ergoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Shahram MOHSENİ

SBF / Ergoterapi

Devamı

Öğr.Gör. Claire Smith

SBF / Ergoterapi / Bölüm Danışmanı ve Misafir Öğretim Elemanı

Devamı

Öğr.Gör. Neşe YILDIZ

(Yarı Zamanlı) SBF / Ergoterapi

Devamı

Öğr.Gör. İnda Zango

SBF / Ergoterapi / Bölüm Danışmanı / Erasmus Koordinatörü ve Misafir Öğretim Elemanı

Devamı

Arş.Gör. Fatma DEMİR

SBF / Ergoterapi Bölümü

Devamı

Arş.Gör. Muhammed Rohat YAZICI

SBF / Ergoterapi

Devamı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!