Ebelik Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

VİZYON

Bilgisi, becerisi, etik değerleri, yeniliğe açıklığı, araştırıcılığı, değişim yaratıcılığı, liderlik özellikleri ve bütüncü anlayışa temelli uygulamaları ile öne çıkan uzman ebeler yetiştirerek, ulusal-uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir program olmak.

MİSYON

Mesleki bilgi, beceri ve değerlerini kullanarak kadın, gebe, lohusa, yeni doğan, 0-6 yaş çocuk ve  toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkı sağlayan, hizmet verdiği bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal, spiritüel sorunlarını tanılayıp tedavisine katkı sağlayıcı kaliteli ebelik hizmeti  sunabilen, güncel bilimsel bilgilere ulaşarak kanıta dayalı hizmet sunan, sağlık alanındaki teknolojileri kullanarak eğitim ve araştırma yapabilen, etik değere saygılı, ekip çalışmasına yatkın ve ekip içinde varlığını öne çıkarabilen,  ebelik mesleğinin güçlenmesine katkı sağlayan uzman ebeler yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!